Informationssökning

Senast uppdaterad den 31 maj 2018

Möjligheten att få bra sökresultat när du söker på internet ökar ju mera du förbereder din sökfråga. Att bara skriva in ord rakt upp och ner i en söktjänst ger ofta alltför långa resultatlistor där de relevanta träffarna är uppblandade med så många irrelevanta att du ger upp innan du gått igenom en bråkdel.

TÄNK IGENOM FÖRE!

  • Formulera sökfrågan så klart som möjligt. Sortera upp den i intressanta och ointressanta aspekter.
  • Analysera sökfrågan. Plocka ut centrala nyckelord och fraser. Leta upp synonymer, alternativa stavningar och förkortningar som du kan använda i sökningen.
  • Använd artiklar, böcker och andra resurser du känner till för att hitta nya sökord.
  • Gör klart med eventuella begränsningar i tid, språk, geografi. Detta har betydelse för vilken söktjänst du väljer. Ofta finns dessa sökmöjligheter i en avancerad sökbild, t.ex. Googles avancerade sökning.

Egenskaperna du har i sökfrågan i sig sätter ramarna för vilka sökmöjligheter som är mest givande för din sökning. Här nedan följer lite exemplar och strategier för olika sökfrågor: 

SÖKER DU EFTER ETT NAMN ELLER EN BESTÄMD FRAS?

  • Namnet på en organisation, ett sällskap eller en rörelse
  • Ett fullständigt personnamn
  • En specifik ordsammansättning som förknippas med ditt ämne

Här är frassökning en effektiv metod. Med det menas att du sätter citattecken för att markera en fras (i vissa sökportaler får du välja det som alternativ och sliper då sätta citattecken ) vilket betyder att orden du valt ska återkomma i exakt den ordningen du skrivit dem.  

Exempel: "Rädda Barnen", "Olof Palme"

SÖKER DU EFTER ETT FÖRETAGS ELLER ORGANISATIONS HEMSIDA? 

Ofta finns namnet för organisationen eller företaget i adressen till sidan, dess URL, genom att skriva, inurl innan ditt sökord begränsar du din sökning till sidor där sökordet finns i adressen.

inurl: skolverket

inurl: volvo

ÄR DINA SÖKTERMER VANLIGA ORD SOM FÖREKOMMER I FLERA BETYDELSER OCH SAMMANHANG?

Om vi skulle exempelvis se på försurning tillsammans med skog och kalkning, tänk då på att det blir viktigt att använda precisa ord:

Skog försurning kalkning

Andra söktjänster ger sammanhang genom att lägga till AND som villkor för sökningen:

skog AND försurning AND kalkning

MISSTÄNKER DU ATT DU KOMMER ATT FÅ MÅNGA TRÄFFAR SOM INTE ÄR RELEVANTA? 

Låt oss säga att du vill söka efter energiforskning men inte vill få med data om kärnkraft. Genom att sätta minustecken innan kan du sätta villkoret att dokument som har den formuleringen inte kommer med:

"energy research" -"nuclear power"

Om du vill gå vidare här och kanske endast se på förekomsten av ett sökord i titelfältet kan du lägga till intitle innan: 

intitle:Casablanca

Detta är ett bra sätt att begränsa sig i sökningen då relevansen ökar genom att majoriteten av utslagen kommer handla om det sökta ämnet.

LETAR DU EFTER TERMER MED MÅNGA MÖJLIGA ÄNDELSER?

Om du vill kasta ett brett nät i din sökning med många utfall inom samma ordstam använder du dig utav Trunkering. Oftast trunkerar man med symbolen * efter sökordet:

trafikpolitik* ger träffar på trafikpolitik, trafikpolitiska och så vidare.

bibliotek* ger träffar på bibliotek, bibliotekarier, bibliotekslokaler och alla andra ord som börjar med bibliotek.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola