Sökmotorer

Senast uppdaterad den 6 september 2019

När vi söker efter något på internet är det oftast en söktjänst eller sökmotor vi använder oss av.


En sökmotor hjälper användare hitta information på internet. Den skannar av alla sidor på webben och indexerar dem i sin egen databas. Sedan använder sökmotorn en formel för att ranka sidorna efter vad formeln i fråga ser som relevant. Det här har givit uttrycket "googla" betydelsen idag för många "att söka på internet", oavsett vilken tjänst man egentligen använder. Men det finns många olika typer av sökmotorer,  vissa är specialiserade på att söka information inom specifika ämnesområden och går inte att jämföra med Google.

DUCKDUCKGO

DuckDuckGo är en Sökmotor som skiljer sig från Google och andra webbtjänster eftersom de inte lagrar inte dina sökningar, loggar inte din ip-adress och länkar alltid till https-versioner av sajter i de fall det alternativet finns. DuckDuckGo.com/

EXALEAD

Exalead är en fransk söktjänst som visserligen är mindre än både Google och Yahoo! men som utvecklat flera nya grepp. Man har flest avancerade sökmöjligheter av alla söktjänster idag. Exalead (söktips för Exalead: Kombinera flera begrepp: skriv dem efter varandra. - (minustecken) för de ord man vill ta bort i sammanhanget, ex: climate -warming. Ett eller ett annat ord kan sökas så här: climate OR weather.)

GOOGLE SCHOLAR

Andra söker inom speciella kanaler, till exempel Google Scholar som indexerar material som kommer från universitet, forskningsinstitut, vetenskapliga förlag med mera. Här filtrerar man bort icke vetenskapliga sidor (man får till exempel med sidor om det klonade fåret Dolly men inte om Dolly Parton...).

META-SÖKTJÄNSTER

Det finns även meta-söktjänster som exempelvis MetaCrawler. Metasöktjänsten utnyttjar andra sökverktyg,  gör ett urval och slår ihop de olika resultaten till en gemensam presentation. Fördelen med metasöktjänster är att man kan göra en större genomsökning av internet. Nackdelarna är att det tar längre tid, och att man då inte tar hänsyn till de olika söktjänsternas egna regler, och därför kan man få ett något missvisande resultat vid avancerade sökningar. Men som en översiktssöktjänst tjänar den sitt syfte bra. 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola