Utvärdering och källkritik

Senast uppdaterad den 7 september 2018

När du har sökt information och hittat material är det dags att utvärdera det du hittat. Svarar materialet på dina frågor? Är det tillräckligt eller behöver du mer information? Är materialet trovärdigt?

KÄLLKRITIK

För att bedöma om materialet är trovärdigt måste du tänka källkritiskt. Några punkter som är viktiga för att bedöma ett materials trovärdighet är:

 • Vem är författaren och vilken bakgrund har han/hon?
 • Är dokumentet publicerat via någon organisation?
 • Finns källor och referenser angivna?
 • Hur aktuell är informationen?
 • Vilket budskap har författaren?
 • Innehåller informationen fakta eller åsikter?
 • Överensstämmer faktauppgifterna mellan olika källor?
 • Känns informationen trovärdig?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?

KÄLLKRITIK PÅ INTERNET

Källkritiskt tänkande är särskilt viktigt när du tänker använda material som du funnit på internet. Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet utan någon som helst kvalitetskontroll! Var därför extra försiktig och kontrollera webbplatsens tillförlitlighet innan du använder information från nätet. Några av de saker du bör tänka på är:

 • Vem ansvarar för webbplatsen? (Privatperson, myndighet, företag, organisation?) 
 • Vad innehåller den? (Åsikter eller information?)
 • Hur framställs informationen? (Form - lätt att ta till sig, lätt att navigera?)
 • När uppdaterades den senast? (Aktualitet?)

MEDIALÄNKAR

Ett uppdrag på biblioteken är att informera och inspirera till hur man kan bli mer sök- och källkritisk i vardagen. Här bjuder vi på några korta filmer om detta och hur man kan bli inspirerad i sitt tänkande, men även om hur ens information sprids och rör sig.

Att dela på internet

Hur källkritisk är du när du delar saker vidare på internet? Förr när vi delade information med varandra kanske det stannade mellan dig och dina vänner eller vid middagsbordet. Men idag kan du dela saker vidare snabbt och till väldigt många. Därför är det kanske extra viktigt att det du delar och skickar vidare faktiskt är sant.

Digitala fotspår och filterbubblor

Hur källkritisk är du när det kommer till artiklar och information som dyker upp i dina flöden? Vi lämnar digitala fotspår efter oss när vi är på internet. Vad är en filterbubbla och kan du bryta dig ur?

The moral bias behind your search results

Sökmotorer har blivit våra mest betrodda informationskällor och sanningsledare. Men kan vi någonsin få ett objektivt sökresultat? Svenska författaren och journalisten Andreas Ekström hävdar att en sådan sak är en filosofisk omöjlighet. I det här tankeväckande samtalet uppmanar han oss att stärka bindningarna mellan teknik och humaniora, och han påminner oss om att bakom varje algoritm finns en uppsättning personliga övertygelser som ingen kod någonsin kan fullständigt utrota.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola