Studiestöd

Senast uppdaterad den 19 november 2020

Tycker du att det är lättare att lyssna än att läsa?
Hos oss finns det många olika alternativ till den traditionella boken.

INLÄSNINGSTJÄNST

Alla elever på Marks Gymnasieskola har tillgång till Inläsningstjänst. Skolan har ett avtal med företaget Inläsningstjänst (ILT) som erbjuder i första hand inlästa läromedel, men även en del skönlitteratur. Alla elever har får ett mail med en länk till tjänsten via sin skolmail. Sedan anger du inlogg och lösenord och loggar in på Inlasningstjanst.se. Kontakta biblioteket om du behöver hjälp. ILT ger också ut studiestöd på flera olika språk.

TALBÖCKER - LEGIMUS

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tillhandahåller denna tjänst och den är endast tillgänglig för dig som har en läsnedsättning och har svårt att läsa tryckta böcker. MTM är en statlig myndighet och framställningen av talböcker är subventionerad.

I MTM:s mediawebb Legimus.se kan du söka och ladda ner talböcker direkt i din dator, Ipad eller mobiltelefon. Legimus innehåller fler än 100 000 boktitlar, både fack- och skönlitteratur. En del läromedel finns också.

Skolbiblioteket har tillstånd att registrera elever för tjänsten Egen nedladdning. Om du är under 18 år behöver du målsmans godkännande genom ett avtal som du kan hämta i skolbiblioteket. Först när det är ifyllt skapar vi ett eget konto till dig.

LÄTTLÄST

I biblioteket finns en avdelning med lättlästa tryckta böcker, både nyskrivna och bearbetade versioner av äldre litteratur, exempelvis klassiker. Flertalet titlar finns att få med bok och CD.

LL-förlaget:

På webbsidan LL-forlaget.se hittar du lättlästa böcker för unga och vuxna. Du kan också provlyssna på böckerna och det finns lektionsmaterial för lärare utlagt. LL-förlaget är en del av MTM.

Lättlästa böcker för barn och ungdomar:

Opal.se
Nyponforlag.se
Hegas.se

Lättlästa böcker för vuxna:

Viljaforlag.se

Lättlästa nyhetstidningar på biblioteket:

MTM ger ut den lättlästa tidningen 8 sidor. Här kan du läsa om aktuella nyheter
8sidor.se

Sesam är en tidning för dig som lär dig svenska 
Sesam.nu

Ta kontakt med din lärare, specialpedagog eller med oss i skolbiblioteket så får du hjälp att skaffa inlästa böcker.

LEXIN - LEXIKON MED MINORITETSSPRÅK

Lexin är speciellt anpassade lexikon för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med. Men den innefattar femton olika minoritetsspråk och kan vara ett värdefull stöd.
Lexin.nada.kth.se

LEKTIONER OCH UNDERVISNING

Se skolbibliotekets egen föreläsning om
Informationssökning

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola