Frånvaro och ledighet

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022

På Marks Gymnasieskola använder vi oss av Skola24 för frånvarohantering, ledighetsansökan och sjukanmälan. Hur du loggar in ser du längre ner på sidan.

SJUKANMÄLAN

Om ditt barn är sjukt måste du göra en sjukanmälan. Gör det gärna före första lektionen men absolut senast klockan 12.00 för att vi ska bedöma sjukfrånvaron som giltig. Sjukanmälan måste göras varje dag som eleven är sjuk. Vi noterar personnummer på eleven och telefonnumret som har använts för att göra sjukanmälan.

Du kan sjukanmäla via telefon, på Skola24.se eller mobil-appen Skola24 (den gröna) där du loggar in med BankID.

Telefonnumret för sjukanmälan är 0515 777 328

Mer information hur man sjukanmäler hittar du på mark.se/skola24

FRÅNVARO

Som vårdnadshavare kan du i Skola24 få en överblick över ditt barns frånvaro samt få ett meddelande skickat till dig vid eventuell sen ankomst eller ogiltig frånvaro. För att detta skall fungera krävs att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig, som mobiltelefonnummer och e-postadress. (Se nedan hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.)

ANSÖKA OM LEDIGHET

Ledighetsansökan görs på webben digitalt på Skola24.se (fungerar ej i appen).
Ledighetsansökan avser hel dag eller mer och måste lämnas in senast 10 dagar innan ledigheten skall ske för att hinna behandlas. För ledighet kortare än en dag kontaktas mentor. Om ledighetsansökan lämnas in med kortare varsel än 10 dagar är det inte säkert att ansökan hinner behandlas.

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER

För att du skall kunna använda dig av Skola24 krävs att vi har dina aktuella kontaktuppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress. Hur du registrerar aktuella kontaktuppgifter och skaffar dig ett konto till Skola24 hittar du på mark.se/skola24, där du även hittar ytterligare information.

Så här loggar du in på Skola24:

Alternativ 1: Från dator via Itslearning
 • Gå till skolportalen Itslearning
 • Välj Logga in med AD-konto
 • Välj alternativet BankID
 • Logga in med BankID
 • I övre listen välj Skola24
 
Alternativ 2: Från dator via Skola24
 • Gå till Skola24.se
 • Välj alternativet BankID
 • Logga in med BankID
 
Alternativ 3: Via appen Skola24 (den gröna)
 • På inloggningssidan väljer du MARK som
  kommun under Extern inloggning (SSO)
 • Välj alternativet BankID
 • Logga in med BankID
 

Här finns hjälp för att använda Skola24:

Publicerad av: Marks Gymnasieskola