Frånvaro och ledighet

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

På Marks Gymnasieskola använder vi oss av Skola24 för frånvarohantering, ledighetsansökan och sjukanmälan.

SJUKANMÄLAN

Om ditt barn är sjukt måste du göra en sjukanmälan. Gör det gärna före första lektionen men absolut senast klockan 12.00 för att vi ska bedöma sjukfrånvaron som giltig. Sjukanmälan måste göras varje dag som eleven är sjuk. Vi noterar personnummer på eleven och telefonnumret som har använts för att göra sjukanmälan.

Du kan sjukanmäla via telefon, webben eller mobil-appen Skola24 (så här skapar du ett konto)

Telefonnumret för sjukanmälan är 0515 777 328

Mer information hur man sjukanmäler hittar du på mark.se/skola24

FRÅNVARO

Som vårdnadshavare kan du i Skola24 få en överblick över ditt barns frånvaro samt få ett meddelande skickat till dig vid eventuell sen ankomst eller ogiltig frånvaro. För att detta skall fungera krävs att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig, som mobiltelefonnummer och e-postadress. (Se nedan hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.)

ANSÖKA OM LEDIGHET

Ledighetsansökan görs digitalt genom Skola24.
Ledighetsansökan avser hel dag eller mer och måste lämnas in senast 10 dagar innan ledigheten skall ske för att hinna behandlas. För ledighet kortare än en dag kontaktas mentor. Om ledighetsansökan lämnas in med kortare varsel än 10 dagar är det inte säkert att ansökan hinner behandlas.

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER

För att du skall kunna använda dig av Skola24 krävs att vi har dina aktuella kontaktuppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress. Hur du registrerar aktuella kontaktuppgifter och skaffar dig ett konto till Skola24 hittar du på mark.se/skola24, där du även hittar ytterligare information.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola