Kontaktinformation

Senast uppdaterad den 31 januari 2023

På Marks Gymnasieskola jobbar drygt 200 personer. Förutom lärare träffar du här skolledare, administratörer, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, ungdomsutvecklare, skolmatspersonal, tekniker, städpersonal samt studie- och yrkesvägledare.

Vi är många som jobbar för att din tid på gymnasiet ska bli riktigt bra!


EXPEDITIONEN

0320 21 73 70
marksgymnasieskola@mark.se

REKTORER

Tinah Hallberg

tinah.hallberg@mark.se
Tinah ansvarar för naturvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Tinah svarar också på övergripande frågor om exempelvis nationella prov, individuella val, elevhälsa, förstelärare samt fortbildning.

Marika Blomquist

marika.blomquist@mark.se

Marika ansvarar för samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammen samt språkintroduktion. Marika svarar också på övergripande frågor om marknadsföring, internationalisering, överlämningar från grundskolan samt trygghetsteamet.

Markus Ring

markus.ring@mark.se
Markus ansvarar för bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska programmet, teknikprogrammet och lärlingsutbildningar. Markus svarar också på övergripande frågor om exempelvis ekonomi, krisledning, säkerhet, IT, skolplattform och APL.

Mikael Andersson

mikael.andersson2@mark.se
Mikael ansvarar för estetiska programmet, ekonomiprogrammet och specialidrott. Mikael svarar också på övergripande frågor om exempelvis företagskontakter, facklig samverkan, idrottsgymnasiet, elevskyddsombud och elevboende. 

Laila Grönesjö

laila.gronesjo@mark.se
Laila ansvarar för anpassad gymnasieskola. 

ENHETSCHEF

Malin Ankarstrand

malin.ankarstrand@mark.se
Kontakta Malin för frågor som gäller lokaler, fastighet och säkerhet, samt bibliotek.

HAR DU SYNPUNKTER?

Om du vill framföra förslag på förbättringar eller om något på skolan inte motsvarar dina förväntningar bör du framföra det. Du gör det enklast genom att använda kontaktformuläret som du hittar via länken Synpunkter och felanmälan

Publicerad av: Marks Gymnasieskola