Kontakt

Senast uppdaterad den 8 juni 2018

På Marks Gymnasieskola jobbar drygt 200 personer.
Förutom lärare träffar du här skolledare, administratörer, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, ungdomsutvecklare, skolmatspersonal, tekniker, städpersonal och studie- och yrkesvägledare. Vi är många som jobbar för att din tid på gymnasiet ska bli riktigt bra!


EXPEDITIONEN

0320 21 73 70
marksgymnasieskola.se

REKTOR

Markus Ring

markus.ring@mark.se
Kontakta Markus för övergripande frågor, exempelvis ekonomi, mediakontakter och samverkan med näringsliv.
Kontakta även Markus för studie- och elevrelaterade frågor som gäller Gymnasiesärskolan.

BITRÄDANDE REKTORER

Jonas Andersson

jonas.andersson@mark.se
Kontakta Jonas för studie- och elevrelaterade frågor som gäller Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och lärlingsutbildningar.

Tinah Hallberg

tinah.hallberg@mark.se
Kontakta Tinah för frågor som gäller Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Per Nydahl

per.nydahl@mark.se
Kontakta Per för frågor som gäller Introduktionsprogrammen

Johan Westerberg

johan.westerberg@mark.se
Kontakta Johan för frågor som gäller Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet och Idrottsgymnasiet.

ENHETSCHEF

Malin Ankarstrand

malin.ankarstrand@mark.se
Kontakta Malin för frågor som gäller lokaler, fastighet och säkerhet, bibliotek samt marknadsföring.

Publicerad av: