Kontakt

Senast uppdaterad den 30 augusti 2018

På Marks Gymnasieskola jobbar drygt 200 personer.
Förutom lärare träffar du här skolledare, administratörer, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, ungdomsutvecklare, skolmatspersonal, tekniker, städpersonal och studie- och yrkesvägledare. Vi är många som jobbar för att din tid på gymnasiet ska bli riktigt bra!


EXPEDITIONEN

0320 21 73 70
marksgymnasieskola.se

REKTOR

Markus Ring

markus.ring@mark.se
Kontakta Markus för övergripande frågor, exempelvis ekonomi, mediakontakter och samverkan med näringsliv.
Kontakta även Markus för studie- och elevrelaterade frågor som gäller Gymnasiesärskolan.

BITRÄDANDE REKTORER

Jonas Andersson

jonas.andersson@mark.se
Kontakta Jonas för studie- och elevrelaterade frågor som gäller Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och lärlingsutbildningar.

Tinah Hallberg

tinah.hallberg@mark.se
Kontakta Tinah för frågor som gäller Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Per Nydahl

per.nydahl@mark.se
Kontakta Per för frågor som gäller Introduktionsprogrammen.

Johan Westerberg

johan.westerberg@mark.se
Kontakta Johan för frågor som gäller Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet och Idrottsgymnasiet.

ENHETSCHEF

Malin Ankarstrand

malin.ankarstrand@mark.se
Kontakta Malin för frågor som gäller lokaler, fastighet och säkerhet, bibliotek samt marknadsföring.

Publicerad av: