Kontakt

Senast uppdaterad den 25 november 2021

På Marks Gymnasieskola jobbar drygt 200 personer. Förutom lärare träffar du här skolledare, administratörer, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, ungdomsutvecklare, skolmatspersonal, tekniker, städpersonal samt studie- och yrkesvägledare.

Vi är många som jobbar för att din tid på gymnasiet ska bli riktigt bra!


EXPEDITIONEN

0320 21 73 70
marksgymnasieskola@mark.se

REKTORER

Tinah Hallberg

tinah.hallberg@mark.se
Tinah ansvarar för naturvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Tinah svarar också på övergripande frågor om exempelvis nationella prov, individuella val och elevhälsa. 

Pernilla Vilumsons

pernilla.vilumsons@mark.se
Pernilla ansvarar för samhällsvetenskapliga programmet, individuella program och språkintroduktion. 
Pernilla svarar också på övergripande frågor om exempelvis internationalisering, marknadsföring, antagningsprocessen och överlämning från grundskolan. 

Johan Westerberg

johan.westerberg@mark.se
Johan ansvarar för estetiska programmet, ekonomiprogrammet och specialidrott. Johan svarar också på övergripande frågor om exempelvis företagskontakter, facklig samverkan, idrottsgymnasiet och elevboende. 

Markus Ring

markus.ring@mark.se
Markus ansvarar för bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska programmet, teknikprogrammet och lärlingsutbildningar. Markus svarar också på övergripande frågor om exempelvis ekonomi, krisledning, säkerhet, IT, skolplattform och APL. 

Laila Grönesjö

laila.gronesjo@mark.se
Laila ansvarar för gymnasiesärskolan. Laila svarar också på övergripande frågor om exempelvis bibliotek, kök, brandskydd, elevskyddsombud och trygghetsteam. 

ENHETSCHEF

Malin Ankarstrand

malin.ankarstrand@mark.se
Kontakta Malin för frågor som gäller lokaler, fastighet och säkerhet, bibliotek samt marknadsföring.

HAR DU SYNPUNKTER?

Om du vill framföra förslag på förbättringar eller om något på skolan inte motsvarar dina förväntningar bör du framföra det. Du gör det enklast genom att använda kontaktformuläret som du hittar via länken Synpunkter och felanmälan

Publicerad av: Marks Gymnasieskola