MG i världen

Senast uppdaterad den 26 augusti 2022

På Marks Gymnasieskola pågår ständigt aktiviteter som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Internationaliseringen av skolan drivs av engagerade lärare som ger alla elever möjlighet att resa ut i världen – till allt från Norge och Bryssel till Uganda.

VILL DU STUDERA UTOMLANDS?

Då finns det flera möjligheter för dig. Under din gymnasietid kan du delta i utbytesprogram genom skolan. Du kan också bli en så kallad "freemover" efter gymnasiet då du har friheten att själv välja vart du ska åka och vilken utbildning du ska läsa.

Läs mer här: Studera utomlands 

SAMARBETE MED EU OCH AMNESTY

Marks Gymnasieskola är ambassadörsskola för Europaparlamentet och utbildar varje år juniorambassadörer med uppgift att informera andra elever om grundtankarna med den europeiska parlamentariska demokratin. Vi är också en “Skola för mänskliga rättigheter” i samarbete med Amnesty och deras modell som utgår från både internationella konventioner och den svenska skolans styrdokument. Dessa två samarbeten innebär internationalisering på hemmaplan med olika aktiviteter och kampanjer, men vi arbetar även på bortaplan med studiebesök, praktik och olika utbyten. 

Vi deltar dessutom regelbundet i Euroscola – ett uppskattat program i Europaparlamentet i Strasbourg, där eleverna agerar europaparlamentariker för en dag. Under året kommer vi bland annat att uppmärksamma den internationella språkdagen och europadagen. Vidare genomför vi för femte året en extra EU-utbildning som alla elever i åk 2 kan söka till och där det bland annat ingår en studieresa till Bryssel.

INTERNATIONELLA UTBYTEN

Våra elever har varit på årslånga utbyten till svenska skolan i Spanien, Frankrike och Kenya. Vi erbjuder också kortare utbyten med en skola i Rom, Italien. Flera av våra lärare deltar också i internationella kurser och konferenser och i år åker bland annat tekniklärare till Storbritannien och industrilärare till Frankrike. Vi har regelbundet utländska lärarkandidater och ibland kommer lärare för att jobbskugga. Vi har även ett antal partnerskolor som vi regelbundet har olika slags utbyten med. Det är skolor i Askim Norge, Vejle Danmark, Saverne Frankrike, Ngogwe Uganda, Rom Italien och Leiden Holland.

Erasmus Charter Mobility

Marks Gymnasieskola har 2020 beviljats Erasmus Charter Mobility vilket innebär att skolan är garanterad finansiering för elev- och personalutbyten utomlands de kommande sju åren. I programmet uppmuntras skolor till att utföra utbyten och samarbeta med skolor i andra länder inom Europa. Certifikatet innebär att varje ansökningsprocess förenklas och gör att elever lättare kan utföra praktik utomlands. 

Läs gärna reportagen om skolans internationalisering i MG:s eget magasin:
MGZINE #2 2020
MGZINE #2 2018

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola