Så påverkas Kunskapens Hus av Coronaviruset

Senast uppdaterad den 15 september 2020

 

För ytterligare information hänvisar vi till kommunens webbplats: mark.se
Du kan också läsa mer om coronaviruset covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.se.

2020-08-27: Föräldramöte för åk 1 inställt

Höstterminens föräldramöte för åk 1 kommer inte att genomföras, allt för att undvika folksamlingar. Informationen kommer i stället att skickas ut per brev till hemmen och finns även att läsa här eller skriv ut brevet här.

2020-08-10: Åtgärder inför höstterminen 2020

Före sommaren fattades beslut om att Sveriges gymnasieskolor skulle återgå till skolförlagd undervisning och vi på Marks Gymnasieskola har på olika sätt planerat för hur vi ska kunna genomföra undervisningen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att vi kommer undvika stora samlingar och att det kommer finnas vissa förhållningsregler som alla behöver följa.

Här har vi samlat de åtgärder vi vidtar inför skolstarten: Åtgärder ht -20

Här hittar du tider och praktisk information om terminsstarten: Läsårsstart 2020 
Ladda ner välkomstbrevet till elever och vårdnadshavare här.

2020-06-08: Ingen fortsatt distansundervisning 

Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget ser Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning kan tas bort och att gymnasieskolor från den 15 juni kan återgå till ordinarie verksamhet. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas. Läs mer här.

2020-05-15: Inbjudan till studenten

Studentdagen den 9 juni närmar sig och det har varit en turbulent resa i år. Det känns dock härligt att vi ändå kan genomföra en student även om utformningen blir lite annorlunda.
Detta brev riktar sig till dig som student och dina anhöriga.

2020-05-07: Information om studenten 2020

Läs hela pressmeddelandet från skolledningen här.

Marks Gymnasieskola kommer att genomföra studentfirande som planerat
2020-06-09, men med anpassningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Marks Gymnasieskola har efter samråd med avgångseleverna, personalen och polisen beslutat att genom­föra studentfirandet på det planerade datumet 9 juni 2020. Vid en skolkonferens var samtliga avgångsklasser överens om att det var bättre att planera för student på utsatt datum med nödvändiga anpassningar, än att flytta studenten framåt i tiden. Folkhälsomyndigheten har även kommit ut med riktlinjer som på ett bra sätt tydliggör under vilka förutsättningar studentfirandet kan utformas. Läs mer...

2020-04-17: Information om fortsatta distansstudier

Läs hela informationsbrevet från skolledningen här.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att distansstudierna förlängs fram till vårterminens slut, den 10 juni. Vi kommer att ha möjlighet att ta in mindre grupper av elever till skolan, främst från åk 3, för att till exempel kunna genomföra praktiska moment, ge stöd för distansstudier och för att avgångseleverna ska kunna slutföra sina kurser till den 9 juni. Mer information om detta och om studenten kan du läsa i informationsbrevet via länken ovan.

2020-04-03: Påskhälsning med information

Läs rektorernas brev till eleverna här.

Vi får många frågor om studenten. Vårt mål är att studenten ska genomföras som planerat den 9 juni. Dock är vi helt beroende av vilka beslut myndigheterna tar framöver och hur läget i vårt land utvecklas. Vi kommer därför att behöva ta fram olika handlingsalternativ och eleverna kommer att få information om hur vi hanterar frågan efter påsklovet. Beslut om hur det blir med studentfirandet kommer vi att gå ut med senast en månad före planerad studentdag, alltså senast 9 maj.

2020-03-18: Praktisk information om distansundervisning

För att ta del av rektors riktade brev till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola angående distansundervisningen, klicka här.

Se även: Vanliga frågor och svar angående distansundervisningen 

2020-03-17: Marks Gymnasieskola inför distansundervisning

Enligt regeringens rekommendation och efter beslut av Marks kommun påbörjar Marks Gymnasieskola distansundervisning för alla elever från och med 2020-03-18 och i första läget till och med 2020-04-17.

Onsdagen den 18 mars kommer eleverna få uppgifter att arbeta med självständigt i hemmet.

Från och med den 19 mars påbörjas strukturerad distansundervisning. Med distansundervisning avses studier i hemmet enligt ordinarie schema. Närvaro kommer registreras genom interaktion mellan elev och skolan.

Mer ingående information om bestämmelser och detaljfrågor kommer kommuniceras via skolans lärplattform och webbplats.

För alla elever gäller att skoldagen den 17 mars genomförs enligt ordinarie schema. Vid skoldagens slut skall alla elever säkerställa att de tar med sig läromedel, dator, laddare och övrigt viktig materiel. Skolan kommer fortsatt vara öppen om man behöver hämta något.

Vänligen observera att detta gäller ungdomsgymnasiet. För information om vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan hänvisar vi till respektive rektor.

2020-03-17: Störningar i skolplattformen

Information från Itslearning: "I samband med att många skolor nu går över till distansutbildning är det ett ovanligt högt antal användare som loggar in på itslearning. Tyvärr medför detta att en del sidor laddar långsamt. Vi beklagar besväret och arbetar med att förbättra situationen: status.itslearning.com"

2020-03-12: Förtydligande 

2020-03-11: Så påverkas Kunskapens Hus av Coronaviruset

 

Allmänna råd för att skydda dig och andra från smittspridning 

• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Stanna hemma när du är sjuk
• Använd handsprit vid behov
• Ring 1177 för medicinsk bedömning

Publicerad av: Marks Gymnasieskola