Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad den 4 december 2020

Här får du svar på vanliga frågor med anledning av införandet av distansundervisning på Marks Gymnasieskola. Informationen kommer att uppdateras om ändringar sker.

 

APL

 

Vår utgångspunkt är att APL genomförs enligt plan så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Avsteg från
distansundervisning

Eftersom beslutet om distansstudier fattats av huvudmannen är det bara huvud­mannen som kan besluta om avsteg. Mentor kontaktar respektive rektor för diskussion och eventuell begäran om avsteg på grupp- eller individnivå.  

CSN/studiestöd

Regeringen meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan stänger på grund av det nya coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan vi fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Datorn fungerar inte

Besök skolans servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12.

Elevhälsa

Du kan fortfrande kontakta elevhälsan via e-post eller telefon.

Får man vara
på skolan?

Nej, skolan är stängd men du kan göra korta besök på servicecentret i stora cafét för att hämta saker, få teknisk hjälp eller för bokade möten. Det är inte tillåtet att vara på skolan i övrigt.

Itslearning
fungerar inte

Itslearning är vår huvudplattform. Vi kan befara driftstörningar i början på grund av hög belastning. Respektive lärare kan då tillfälligt meddela att du ska söka information någon annanstans.

Kolla din e-post regelbundet så att du inte missar viktig information från lärare: Office 365

Internet fungerar
inte hemma

Besök vårt servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12, där du kan ladda ned det du behöver för att arbeta hemma. Du kan även kontakta din lärare för att få uppgifter i pappersform. Dessa hämtar du i så fall i servicecentret.

Ledighet

Skolan kommer inte bevilja ledigheter under tiden för distansundervisning eftersom vi bedömer att elever kan bedriva studierna från den plats där de befinner sig.

Lunch

Under tiden för partiella distansstudier erbjuds de berörda eleverna att förbeställa lunch för avhämtning. Läs mer här!

Lärling

Vår utgångspunkt är att lärlingsutbildning  genomförs enligt plan så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Närvaroregistering

I anslutning till varje distanslektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du skall få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

RIG-/elevboendet Det är frivilligt att bo kvar på elevboendet. För frågor och annan hjälp hänvisas till skolans servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12.

Schema

Ordinarie schema gäller. Det är viktigt att du följer schemat eftersom den tid som är utlagd där i repektive kurs är grunden för din garenterade undervisningstid.

Sjukanmälan

Om du är så sjuk att du inte kan delta i distansundervisningen sker sjukanmälan på vanligt sätt via Skola24.

Stöd

I nuläget prioriterar skolan att få igång distansstudier. I nästa steg kommer vi se till individer och grupper med behov av stöd eller särskilda anpassningar.

SYV

Du kan fortfarande kontakta våra studie- och yrkesvägledare på telefon, via e-post eller Itslearning.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola