Så påverkas Kunskapens Hus av Coronaviruset

Senast uppdaterad den 28 mars 2023

För ytterligare information hänvisar vi till kommunens webbplats: mark.se >>

Du kan också läsa mer om coronaviruset covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.se >> och på Krisinformation.se >>

2022-02-17

Klicka här för att öppna informationsbrevet som pdf >>

Från och med den 9 februari upphör de restriktioner vi haft runt covid-19. Bland annat försvinner rekommendationen om att testa sig vid symtom på covid-19 och den så kallade hushållskarantänen. Vidare behöver skolor inte informera om kända fall av covid-19 eller vara behjälpliga med smittspårning. Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller, men beslut om fjärr- eller distansundervisning kan tas vid hög personalfrånvaro. 

Friska elever kan vara i skolan, även om det finns personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 i hushållet. Man ska fortfarande stanna hemma om man är sjuk och har symtom som kan vara tecken på covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Man kan återgå till skolan när man har varit feberfri i minst ett dygn, har ett gott allmäntillstånd. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva är inget hinder.

Fortsätter motverka spridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Då smittspridningen fortfarande är hög kommer vi fortsätta med de inarbetade rutiner kring handtvätt, att tillhandahålla handsprit och i den mån det går undvika trängsel.

Testning upphör

Från och med 9 februari sker provtagning för covid-19 enbart efter läkarbedömning. Har du endast milda symtom ska du inte testas. I och med detta upphör även smittspårning i den breda allmänheten.

2022-01-21

Till dig som har haft nära kontakt med en person som har covid-19:
Klicka här för att läsa informationsbrevet från Smittskydd Västra Götaland >>

2022-01-19

Elever som utsatts för smitta som nära kontakt, till exempel i skolan, får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria. Läs mer i infobrevet till elever och vårdnadshavare till elever som har haft nära kontakt med en person som har covid-19:

Klicka här för att läsa informationsbrevet från Smittskydd Västra Götaland >>

2022-01-10

Klicka här för information om terminsstarten >>

Publicerad av: Marks Gymnasieskola