Coronavirus Covid-19 2020

Senast uppdaterad den 20 januari 2022

Den här sidan innehåller information som gäller året 2020. För aktuell information klicka här:  Coronavirus Covid-19 2021

2020-12-16: Julhälsning med information inför julledigheten

Klicka här för att läsa julbrevet med information om julledigheten samt våra tankar om vårterminen.

Skolan kommer vara stängd de flesta dagar under perioden 21 december till 7 januari. Om du behöver hämta saker i ditt skåp eller lämna något, behöver du göra det senast fredag den 18 december. Undervisningen startar igen måndag den 11 januari enligt schema.

2020-12-04: Beslut om distansstudier

Se även: Vanliga frågor och svar angående distansundervisningen 
Lunch för avhämtning: Läs rutinen för take-away här

Regeringen gick den 3 december 2020 ut med riktlinjer om att alla gymnasieskolor skall gå över till distansstudier till och med den 6 januari 2021. Detta innebär i praktiken att skolan har distansstudier fram till jullovet. I regeringens beslut redovisar man även ett antal undantag, sammantaget innebär detta att Marks Gymnasieskola kommer genomföra följande:

• Distansundervisning för alla elever till och med 18 december 2020, med undantag för Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen som har skolförlagda studier enligt ordinarie schema.

• Lärlingsutbildningar och APL genomförs enligt plan men lektioner som skulle genomförts på skolan blir på distans. APL och lärlingsplatser genomförs som vanligt så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

• Personal skall i så hög utsträckning som möjligt arbeta hemifrån.

• Julavslutningar och övriga planerade samlingar genomförs ej.

Som tidigare skall alla följa ordinarie schema. Kontakt sker i första hand via Teams och vår skolplattform Itslerning. Enstaka kurser kan komma att kalla in eleverna till skolan för att genomföra praktiska moment eller planerade provskrivningar som inte kan skjutas upp till vårterminen. Skolan kommer att vara öppen så att elever kan hämta saker eller få teknisk hjälp om något inte fungerar.

I nuläget är det svårt att bedöma hur det kommer se ut efter jul, vi har ingen annan information än den som står att läsa på olika myndighetssidor. Vi kommer därför återkomma inför vårterminsstarten med information. Fram till dess uppmanar vi er att följa vår webbplats och våra sociala medier. Vi har även bifogat några vanliga frågor och svar som du kan läsa på baksidan.

Avslutningsvis inser vi att distansstudier skapar både utmaningar och frustration. Många hade nog sett fram emot att vi skulle återgå till normal skolgång och att hela samhället skulle normaliseras. Där är vi tyvärr inte och vi får försöka göra det bästa av situationen. Utifrån hur distansstudierna utvecklas efter jul kan det bli aktuellt med omprioriteringar och förändringar i schema för att försöka kompensera i de kurser som drabbats hårdast under 2020.

Trots allt har vi julen att se fram emot och några välförtjänta dagas ledighet. Från skolan önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år!

Skolledningen Marks Gymnasieskola.

Du kan ladda ner informationsbrevet som har skickats ut: klicka här!

2020-12-03: Nytt beslut om distansstudier

Med anledning av regeringens rekommendationer har vi beslutat att införa distansstudier på Marks Gymnasieskola från och med måndag 7 december, med undantag för introduktionsprogrammen och gymnasiessärskolan. Beslutet gäller fram till jullovet den 18 december. Mer information kommer 4 december.

2020-11-17: Fortsatta partiella distansstudier

Utifrån att läget med smittspridning i vår region inte har förbättrats, utan tyvärr försämrats, har vi beslutat att de partiella distansstudierna skall fortsätta fram till höstterminens slut, den 18 december 2020. För att skapa uthållighet har vi även beslutat att årskurs 1 skall omfattas på de aktuella programmen. Det betyder att undervisningen kommer organiseras enligt nedan fram till jullovet:

Vecka

Årskurs som
har distansstudier

Program som omfattas
av distansstudier:

47

3

EK, NA, SA, TE

48

1

EK, NA, SA, TE

49

2

EK, NA, SA, TE

50

3

EK, NA, SA, TE

51

1

EK, NA, SA, TE

Vi kommer även att påbörja förberedelser för att fler program, med kort varsel, kan komma att omfattas av distansstudier. Detta om ytterligare åtgärder blir nödvändiga eller att beslut fattas på riksnivå där förutsättningarna för genomförandet av undervisningen förändras.

Åtgärder vid konstaterade fall av Covid-19

När vi får kännedom om att personal eller elever på Marks Gymnasieskola konstaterats med covid-19 följer vi den handlingsplan som tagits fram av Västra Götalandsregionen. Det innefattar att vi skickar ut ett brev med förhållningsregler till de som haft kontakt med personen som blivit smittad. En absolut förutsättning för att detta arbete skall kunna genomföras är att du som personal, elev eller vårdnadshavare till omyndig elev omgående kontaktar skolan vid konstaterad covid-19. Detta sker på telefon 0320-217370.

Förebyggande arbete

Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontrollera fakta och bidra inte till ryktesspridning.

Ovanstående information kommer att skickas hem till alla elever och går också att ladda ner här.

2020-11-03: Elever med distansundervisning erbjuds lunch för avhämtning

Under tiden för partiella distansstudier erbjuds de berörda eleverna att förbeställa lunch för avhämtning, take-away, på nedanstående grundskolor och orter. Eleven behöver ringa till respektive kök senast klockan 08:00 samma dag och beställa take-away och ange eventuell specialkost. Eleven tar med egen ren matlåda med lock. Vid eventuella frågor, mejla till kostservice@mark.se

Skola: Telefonnummer: Tid för avhämtning:

Fotskälsskolan

0320-218334

12:00

Fritslaskolan

0320-217716

13:00

Öxabäcksskolan

0320-217926

12:30

Torestorpsskolan

0320-218705

12:30

Sjöbyskolan, Horred

0320-217790

12:30

Björketorpskolan

0320-219390

12:30

Kunskapens Hus

0320-217381

11:00–12:00

Lyckeskolan, Kinna

0320-217426

12:30

Örbyskolan

0320-217339

12:00

Ubbhultsskolan

0320-217203

12:00

Sätilaskolan

0320-217863

12:00

Hyssnaskolan

0320-218811

12:00

Läs rutinen för take-away här. 

2020-11-02: Förstärkta anpassningar med partiella distansstudier

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förstärkta riktlinjer i Västra Götalandsregionen har skol­ledningen beslutat att förstärka redan vidtagna anpassningar med följande åtgärder:

 • Tisdag 2020-11-03 ställs lektioner in för alla elever, med undantag för gymnasiesärskolan, fram till klockan 13.00. Detta för att personal ska få tid att förbereda sig inför anpassningarna.
 • För att minska antalet elever som samtidigt vistas på skolan och i kollektivtrafiken kommer partiella distansstudier att införas på vissa program från och med tisdag 2020-11-03 klockan 13.00. Partiella distansstudier gäller för årskurserna 2 och 3 på följande program: ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Åtgärderna gäller i första läget fram till 2020-11-19. Utifrån utvecklingen kan åtgärderna komma att förändras och förlängas. 
  I praktiken innebär detta att en årskurs åt gången på de aktuella programmen kommer att ha distans­studier varannan vecka. Åk 3 har distansstudier vecka 45, åk 2 vecka 46 och åk 3 vecka 47.
  Viktigt är att alla elever fortsätter följa sitt schema!
  Elever på gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, yrkesförberedande program, estetiska programmet samt hela årskurs 1 påverkas ej av de partiella distansstudierna utan har skolförlagd undervisning som vanligt. Distansstudier gäller inte för omläsningskurser.
 • Skolledningen har beslutat att skjuta upp det planerade Öppet hus på obestämd tid, samt att ställa in alla planerade resor och studiebesök.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) och praktik kommer, på samma sätt som i våras, genomföras om den aktuella arbetsplatsen bedömer det som säkert. I de fall apl inte kan genomföras kommer den att ersättas av skolförlagd verksamhet.
 • Idrottsundervisningen på skolan kommer att anpassas för att möta de nya högre ställda kraven. 
 • Vi återkommer med information om skolmaten.

I beslutet att anpassa verksamheten har särskilt fokus lagts på att åtgärderna ska ha så lite pedagogisk påverkan på studierna som möjligt. Utgångspunkten är att minimera antalet personer som vistas på skolan och i kollektivtrafiken samtidigt, för att ge både personal och elever möjlighet att följa Folkhälsomyndig­hetens rekommendationer. Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Uppdaterad information kommer löpande läggas ut på vår webbplats och på sociala medier. Ovanstående information kommer att skickas hem till alla elever och går också att ladda ner här.

2020-08-27: Föräldramöte för åk 1 inställt

Höstterminens föräldramöte för åk 1 kommer inte att genomföras, allt för att undvika folksamlingar. Informationen kommer i stället att skickas ut per brev till hemmen och finns även att läsa här eller skriv ut brevet här.

2020-08-10: Åtgärder inför höstterminen 2020

Före sommaren fattades beslut om att Sveriges gymnasieskolor skulle återgå till skolförlagd undervisning och vi på Marks Gymnasieskola har på olika sätt planerat för hur vi ska kunna genomföra undervisningen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att vi kommer undvika stora samlingar och att det kommer finnas vissa förhållningsregler som alla behöver följa.

Här har vi samlat de åtgärder vi vidtar inför skolstarten: Åtgärder ht -20

Här hittar du tider och praktisk information om terminsstarten: Läsårsstart 2020 
Ladda ner välkomstbrevet till elever och vårdnadshavare här.

2020-06-08: Ingen fortsatt distansundervisning 

Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget ser Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning kan tas bort och att gymnasieskolor från den 15 juni kan återgå till ordinarie verksamhet. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas. Läs mer här.

2020-05-15: Inbjudan till studenten

Studentdagen den 9 juni närmar sig och det har varit en turbulent resa i år. Det känns dock härligt att vi ändå kan genomföra en student även om utformningen blir lite annorlunda.
Detta brev riktar sig till dig som student och dina anhöriga.

2020-05-07: Information om studenten 2020

Läs hela pressmeddelandet från skolledningen här.

Marks Gymnasieskola kommer att genomföra studentfirande som planerat
2020-06-09, men med anpassningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Marks Gymnasieskola har efter samråd med avgångseleverna, personalen och polisen beslutat att genom­föra studentfirandet på det planerade datumet 9 juni 2020. Vid en skolkonferens var samtliga avgångsklasser överens om att det var bättre att planera för student på utsatt datum med nödvändiga anpassningar, än att flytta studenten framåt i tiden. Folkhälsomyndigheten har även kommit ut med riktlinjer som på ett bra sätt tydliggör under vilka förutsättningar studentfirandet kan utformas. Läs mer...

2020-04-17: Information om fortsatta distansstudier

Läs hela informationsbrevet från skolledningen här.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att distansstudierna förlängs fram till vårterminens slut, den 10 juni. Vi kommer att ha möjlighet att ta in mindre grupper av elever till skolan, främst från åk 3, för att till exempel kunna genomföra praktiska moment, ge stöd för distansstudier och för att avgångseleverna ska kunna slutföra sina kurser till den 9 juni. Mer information om detta och om studenten kan du läsa i informationsbrevet via länken ovan.

2020-04-03: Påskhälsning med information

Läs rektorernas brev till eleverna här.

Vi får många frågor om studenten. Vårt mål är att studenten ska genomföras som planerat den 9 juni. Dock är vi helt beroende av vilka beslut myndigheterna tar framöver och hur läget i vårt land utvecklas. Vi kommer därför att behöva ta fram olika handlingsalternativ och eleverna kommer att få information om hur vi hanterar frågan efter påsklovet. Beslut om hur det blir med studentfirandet kommer vi att gå ut med senast en månad före planerad studentdag, alltså senast 9 maj.

2020-03-18: Praktisk information om distansundervisning

För att ta del av rektors riktade brev till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola angående distansundervisningen, klicka här.

Se även: Vanliga frågor och svar angående distansundervisningen 

2020-03-17: Marks Gymnasieskola inför distansundervisning

Enligt regeringens rekommendation och efter beslut av Marks kommun påbörjar Marks Gymnasieskola distansundervisning för alla elever från och med 2020-03-18 och i första läget till och med 2020-04-17.

Onsdagen den 18 mars kommer eleverna få uppgifter att arbeta med självständigt i hemmet.

Från och med den 19 mars påbörjas strukturerad distansundervisning. Med distansundervisning avses studier i hemmet enligt ordinarie schema. Närvaro kommer registreras genom interaktion mellan elev och skolan.

Mer ingående information om bestämmelser och detaljfrågor kommer kommuniceras via skolans lärplattform och webbplats.

För alla elever gäller att skoldagen den 17 mars genomförs enligt ordinarie schema. Vid skoldagens slut skall alla elever säkerställa att de tar med sig läromedel, dator, laddare och övrigt viktig materiel. Skolan kommer fortsatt vara öppen om man behöver hämta något.

Vänligen observera att detta gäller ungdomsgymnasiet. För information om vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan hänvisar vi till respektive rektor.

2020-03-17: Störningar i skolplattformen

Information från Itslearning: "I samband med att många skolor nu går över till distansutbildning är det ett ovanligt högt antal användare som loggar in på itslearning. Tyvärr medför detta att en del sidor laddar långsamt. Vi beklagar besväret och arbetar med att förbättra situationen: status.itslearning.com"

2020-03-12: Förtydligande 

2020-03-11: Så påverkas Kunskapens Hus av Coronaviruset

 

Allmänna råd för att skydda dig och andra från smittspridning 

• Håll avstånd
• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Stanna hemma när du är sjuk
• Använd handsprit vid behov
• Ring 1177 för medicinsk bedömning

Publicerad av: Marks Gymnasieskola