Så påverkas Kunskapens Hus av Coronaviruset

Senast uppdaterad den 20 januari 2022

För ytterligare information hänvisar vi till kommunens webbplats: mark.se >>

Du kan också läsa mer om coronaviruset covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.se >>

2021-10-11

Vaccinationsdos 2 är stoppad för eleverna i väntan på instruktioner från Folkhälsomyndigheten. Anledningen är att Modernas vaccin inte rekommenderas till personer under 30 år. 

2021-09-13

Tid för vaccination för personal och elever på Marks Gymnasieskola 

Tisdag 14 september i Arenahallen är det dags för Närhälsan att genomföra vaccination mot covid-19. (Se tidsschemat nedan.) Om du vill vaccinera dig men ännu inte har anmält dig kan du gå på ditt programs tid, eller på tiden för drop-in.
Glöm inte att att ta med legitimation, körkort eller pass!
Ingång genom Arenahallens entré.

Grupp Tid Grupp Tid
Personal+SFI/VUX 09:30 IN 12:00
BA 10:00 LÄR 12:10
GS 10:10 NA 12:25
EE 10:20 SA 12:40
EK 10:40 TE 13:20
ES 11:10 VO 13:50
IMA + IMY 11:15 Personal+SFI/VUX 14:00
IMS 11:35 Drop-in 14:30-15:00

 

2021-08-31

Möjlighet till vaccination mot covid-19 på Marks Gymnasieskola

Efter en intensiv terminsuppstart är vi nu på väg in i en normal skolvardag. Vi har flera åtgärder i gång för att hämta hem rester efter föregående års distansstudier. En förutsättning för att återgå till en normal skolvardag är att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19.

Från skolans sida uppmanar vi alla, både lärare, elever och andra som vistas i skolan att vaccinera sig. För att underlätta möjligheten till vaccination kan vi i samarbete med Närhälsan i Mark erbjuda vaccination på skoltid. Flera andra gymnasieskolor i vårt närområde har gjort likadant och det gläder oss att även vi kan erbjuda detta.

Närhälsan kommer att genomföra vaccinationerna här på skolan. Vi behöver dock få en uppfattning om hur många som är intresserade av att vaccinera sig. Erbjudandet vänder sig till alla elever och personal på skolan och riktar sig i första hand till de som inte tagit någon dos. Har du tagit första dosen har du fått en tid för dos två på den vårdinrättning där du tog din första dos.

Om du önskar ta del av vaccinationserbjudandet gör du en enligt nedan:

• Myndig elev eller personal
Fyll i hälsodeklarationsblanketten >> och lämna på skolexpeditionen senast fredag 10 september.

• Omyndig elev
Fyll i hälsodeklaration >> samt samtyckesblankett >> och lämna på skolexpeditionen senast fredag 10 september.

När vi sammanställt hur många som önskar vaccinera sig kommer vi meddela datum och tid för vaccinationen.

• Du som redan tagit en dos
Åk till samma vårdinrättning där du tog din första dos, på det datum du fått. Du får ledigt från skolan för att göra detta. Sök ledighet som vanligt i närvarosystemet!

För medicinska frågor hänvisar vi till Närhälsan utifrån att det är de som genomför vaccinationen du hittar information på narhalsan.se/skenevardcentral

Praktiska frågor besvaras av Marks Gymnasieskola enligt ordinarie kontaktuppgifter som du hittar på mark.se/mg/kontakt

Ett brev med blanketter kommer att skickas till alla via post inom kort. 
Läs vaccinationsbrevet digitalt här >>

 

2021-08-12: 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedömer vi att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning. Det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

En lista över Marks Gymnasieskolas åtgärder hittar du här >>

Allmänna råd för att skydda dig och andra från smittspridning >> 

• Håll avstånd
• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Stanna hemma när du är sjuk
• Använd handsprit vid behov
• Ring 1177 för medicinsk bedömning

2021-04-29:

Planering fram till sommarlovet

Under gårdagen gick smittskydd i Västra Götaland ut med nya riktlinjer kring andelen elever som kan vara inne på skolan. De nya riktlinjerna innebär en ökning från 50 till 66 procent eller två tredjedelar.

Läs informationsbrevet i sin helhet här!

Marks Gymnasieskola har under hela pandemin valt att hålla sig strikt till de riktlinjer som smittskyddsmyndigheterna utfärdat. Vi vet samtidigt att många i Marks kommun upplever att smittan ökar och många känner någon i sin närhet som blivit sjuk. Det kan i det sammanhanget framstå som märkligt att skolan då ökar andelen elever. Samtidigt ser vi att de som varit smittade har varit utspridda mellan olika klasser och årskurser på skolan. Många av de fall vi känner till har smittats under tiden de haft distansstudier och i de fall vi sett att en större grupp elever i samma klass smittats har vi valt att låta den klassen vara hemma till situationen klarnat eller stabiliserats.Detta skedde så sent som denna vecka med klasser på teknik- och ekonomiprogrammet. 

Vi gör bedömningen att vi kan ta in två årskurser i taget fram till sommaren, men det är viktigt att både elever och vårdnadshavare följer nedanstående riktlinjer så att skolan kan vidta åtgärder om smittläget förändras.
• Gå bara till skolan om du känner dig helt frisk!
• Följ riktlinjerna kring familjekarantän om någon i din familj blivit smittad!
• Anmäl till din mentor om du testat positivt för covid-19. Om du varit på skolan 48 timmar eller senare efter det att du fick symtom kommer skolan smittspåra och sända ut information till berörda. I annat fall är informationen viktig för oss i arbetet med att följa utvecklingen på skolan.

Om skolan märker att vi får kluster av smitta i klasser eller grupper kommer vi efter samråd med covid-samordnare och smittskydd låta enskilda klasser ha distansundervisning.

För oss har det även varit viktigt att få en framförhållning i planeringen fram till sommaren. Vi har därför lagt en plan som sträcker sig till sommaravslutningen. Vi har som ambition att hålla denna plan även om det sker mindre förändringar i rekommendationer och riktlinjer.

Planering av distansundervisning

Period:

Undervisning på skolan:

Distansundervisning:

Vecka 18

Alla åk 3+1

Alla åk 2

Vecka 19

Alla åk 3+2

Alla åk 1

Vecka 20

Alla åk 3+1

Alla åk 2

Vecka 21

Alla åk 3+2

Alla åk 1

Vecka 22

Alla åk 3+1

Alla åk 2

Vecka 23

Alla åk 3+2

Alla åk 1

Som tidigare har gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen all sin undervisning på skolan.

Information angående studenten

 

Folkhälsomyndigheten gick under veckan även ut med information om vilka riktlinjer som gäller för studenten. Utifrån dessa riktlinjer bedömer vi att vi kan genomföra studentfirandet den 10 juni under följande förutsättningar:
• Klassvis utspring fördelat under dagen.
• Begränsning av antalet anhöriga som tar emot utanför skolan till två personer per elev.
• Klassvisa aktiviteter i skolan innan utspringet. I stora drag innebär detta att vi genomför studenten på samma sätt som föregående år. Vi kommer skicka information med exakta tider och detaljinformation till berörda familjer runt den 10 maj.

2021-04-14:

Västra Götalandsregionen gick under gårdagen ut med nya riktlinjer angående distansundervisning för gymnasiet. I nuläget kan skolorna ta in maximalt 50 procent av eleverna samtidigt. De nya riktlinjerna gäller från den 19 april till 2 maj. För oss är det viktigt att försöka behålla den planering vi har, dels utifrån lektionsplaneringar, dels för att ge elever och personal så lång framförhållning som möjligt. Vi kommer därför behålla tidigare plan för årskurs 1 och 2 och kompletterar med att ta in årskurs 3 utslaget över de två veckorna. På detta vis behåller vi lagd planering samt utökar tiden för våra avgångselever samtidigt som vi håller oss inom de riktlinjer som finns.

Period:

Undervisning på skolan:

Vecka 16

Alla klasser i årskurs 1 samt EE3, ES3, LÄR3, NA3, SA3

Vecka 17

Alla klasser i årskurs 2 samt BA3, EK3, IN3, TE3, VO3

Den fortsatta planeringen är avhängig av vilka besked vi får för perioden efter den 2 maj. Vi arbetar dock med några olika scenarion och skulle smittskydd öka andelen elever som kan vara på skolan efter den 2 maj kommer vi att ha inne åk 3 hela tiden och växla mellan årskurs 1 och 2. Om detta blir fallet är åk 1 inne jämna veckor och årkurs 2 ojämna veckor. Skulle nivån ligga kvar på 50 procent kommer vi arbeta vidare på en variant som liknar det upplägget vi har för vecka 16 och 17. 

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen är som tidigare undantagna från dessa begränsningar. 

2021-03-25:

Nya nationella riktlinjer för distansundervisning, men regionala riktlinjer kvarstår för Västra Götaland. Läs hela informationsbrevet till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola här!

Under morgonen den 25 mars gick utbildningsminister Anna Ekström ut i media och berättade att man från den första april tar bort de nationella riktlinjerna kring distansundervisning för gymnasiet. Läs regeringens pressmeddelande här!

Detta betyder i praktiken att det är de regionala smittskyddsrekommendationerna som är avgörande för hur olika regioner i landet gör med gymnasieskolan. Västra Götalands­regionen gick under gårdagen ut med ett pressmeddelande om att man förlänger de regionala rekommendationerna till den 18 april 2021. Det innebär att fortsätta ha maximalt en tredjedel av eleverna inne på skolan samtidigt. Läs VGR:s pressmeddelande här.

För MG:s del innebär det att vi fortsätter vår plan om att ha inne en årkurs i taget tills ett nytt beslut fattas för Västra Götaland. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan är som tidigare undantagna från distansstudier.

Period:

Undervisning på skolan:

Vecka 12

Alla klasser i årskurs 3

Vecka 13

Alla klasser i årskurs 1

Vecka 14

Påsklov

Vecka 15

Alla klasser i årskurs 3

 

2021-03-09:

Smittskydd Västra Götaland har uppdaterat sina rekommendationer för gymnasieskolan. Man rekommenderar nu att skolorna kan ta in upp till en tredjedel av eleverna samtidigt från och med den 15 mars. Varje enskild skola ska anpassa utifrån de lokala förutsättningarna och smittspridningen i de olika kommunerna. Detta gäller ungdomsgymnasiet. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan kommer som tidigare vara inne på heltid. Vill du läsa hela rekommendationen hittar du den här.

För Marks Gymnasieskola innebär detta att vi går över till att ha inne en årskurs i taget varje vecka fram till påsklovet. Vi har haft få konstaterade fall av covid-19 på skolan och har stora och ändamålsenliga lokaler. Därför väljer vi att gå på den högre gränsen för hur många elever vi får ta in. Planering av distansstudier fram till påsklovet:

Period:

Undervisning på skolan:

Vecka 10, ons–fre

EK2ab, LÄR2, SA2ab och VO2

Vecka 11

Alla klasser i årskurs 2

Vecka 12

Alla klasser i årskurs 3

Vecka 13, mån–tor

Alla klasser i årskurs 1

Vecka 14

Påsklov

Skulle distansundervisningen fortsätta efter påsklovet är planeringen att ta in klasserna enligt följande:
Vecka 15, prel. alla klasser i årskurs 3
Vecka 16, prel. alla klasser i årskurs 1
Vecka 17, prel. alla klasser i årskurs 2

Läs informationsbrevet i sin helhet här!

2021-02-26: Fortsatt planering av distansstudier

Tidigare i veckan gick vi, på smittskydd Västra Götalands rekommendation, över helt till distansstudier under vecka 8. Inget meddelande om förlängning har kommit, varför vi nu går tillbaka till tidigare rekommendation, där vi har inne 20 procent av eleverna på skolan från och med vecka 9. Vi har dock gjort vissa mindre förändringar i vår planering, utifrån en analys av hur hårt olika klasser och program påverkats av distansstudier senaste året. Detta innebär att vi prioriterar att ha inne årkurs 2 och 3 och att vi säkerställer att studiedagar och andra lediga dagar inte påverkar tiden eleverna är inne på skolan. Planeringen ser därför ut enligt nedan för ungdomsgymnasiet. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogram har som tidigare inga distansstudier.

Period:

Undervisning på skolan:

Kommentar:

Vecka 9

BA1, EE1, ES1, IN1, NA1, TE1ab

 

Vecka 10, mån–tis

Studiedagar, alla lediga

Vecka 10, ons–fre

EK2ab, Lär2, SA2ab, VO2

 

Vecka 11, mån–tis

EK2ab, Lär2, SA2ab, VO2
BA2, EE2, ES2, IN2, NA2, TE2ab

F.g. veckas klasser är inne
för att få en hel skolvecka.

Vecka 11, ons–fre

BA2, EE2, ES2, IN2, NA2, TE2ab

 

Vecka 12, mån–tor

EK3ab, Lär3, SA3, VO3

 

Vecka 12, fre

EK3ab, Lär3, SA3, VO3
BA3, EE3, ES3, IN3, NA3, TE3ab

Vissa klasser går in extra på fredag
för att få en hel skolvecka.

Vecka 13, mån–tor

BA3, EE3, ES3, IN3, NA3, TE3ab

 

Vecka 13, fre

Långfredag, alla lediga

Vecka 14

Påsklov, alla lediga

Vi kommer utöver detta ta in klasser eller grupper för att genomföra praktiska moment eller prov. När vi bedömt hur många elever vi kan ha inne samtidigt, har vi utöver antalet elever i respektive klass även tittat på hur många som brukar vara frånvarande, under vilka tider på dagen eleverna är i skolan samt var i Kunskapens Hus eleverna har verksamhet. Skollunchservicen från skolrestaurangen fortsätter som tidigare. Har du frågor är du välkommen att kontakta respektive rektor. 

Läs informationsbrevet i sin helhet här!

2021-02-22: Nytt beslut angående distansstudier för vecka 8, 2021.

Med kort varsel har smittskyddsmyndigheten i Västra Götaland kommit med nya rekommendationer kring distansstudier för gymnasiet. Tidigare har gällt att skolan kan ha inne maximalt 20 procent av eleverna på skolan. Utifrån sportlovet och det faktum att människor rest mer har man nu beslutat att gymnasiet skall gå över till så mycket distansstudier som möjligt under vecka 8. För Marks Gymnasieskola innebär detta att vi under måndagen den 22 februari 2021 går över till fullständiga distansstudier från och med klockan 13:00. De klasser som har prov eller viktiga praktiska moment under eftermiddagen kan stanna kvar på skolan och genomföra dessa.

För resterande dagar vecka 8 gäller distansstudier för samtliga elever på ungdomsgymnasiet, men programmen kan ta in grupper av elever för praktiska moment eller prov om detta kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

De prövningar som enligt tidigare är planerade till tisdagen den 23 februari genomförs enligt plan.Som tidigare är introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan undantagna från dessa riktlinjer och har undervisning på skolan.

Vi återkommer i slutet av veckan med mer information kring hur undervisningen kommer planeras för vecka 9 och framåt.

Läs också Infobrev 22 feb och Ny rekommendation från Smittskydd VG

2021-02-11: Nytt beslut från vecka 8

Tyvärr är läget fortfarande allvarligt Västra Götaland med höga smittotal och belastningen på sjukvården är fortfarande ansträngd. Därför är vi tvungna att ligga kvar på samma nivåer med cirka 20 procent elever inne för närundervisning ytterligare en tid. För detaljer - Läs informationsbrevet i sin helhet här!

Beslut för MG:

Period

Undervisning på skolan

Distansstudier:

Vecka 8

EK1, LÄR1, SA1, VO1

Alla övriga alla elever*

Vecka 9

EE1, ES1, IN1, NA1, TE1, BA1

Alla övriga alla elever*

Vecka 10

EK2, LÄR2, SA2, VO2

Alla övriga alla elever*

Vecka 11

EE2, ES2, IN2, NA2, TE2, BA2

Alla övriga alla elever*

Vecka 12

EK3, LÄR3, SA3, VO3

Alla övriga alla elever*

Vecka 13

EE3, ES3, IN3, NA3, TE3, BA3

Alla övriga alla elever*

*Gymnasiesärskolan och individuella programmet är undantagna distansundervisning och fortsätter därför med skolförlagd undervisning. APL och lärlingsplatser genomförs som vanligt så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

 

2021-01-22: Beslut om partiell distansundervisning

Beslut är taget utifrån det regionala smittläget och avser riktlinjer som gäller fram till 1 april 2021. Beslutet innebär att distansundervisning fortsätter, men att den övergår till partiell enligt särskilt schema. Läs informationsbrevet i sin helhet här!

Gymnasiesärskolan och individuella programmet är undantagna distansundervisning och fortsätter därför med skolförlagd undervisning. APL och lärlingsplatser genomförs som vanligt så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Beslut för yrkes- och högskoleförberedande program:

Period

Undervisning på skolan

Distansstudier:

Vecka 4 (fr.o.m. 27/1)

EE3 och LÄR 3

Alla övriga alla elever

Vecka 5

EK3, SA3 och VO3

Alla övriga alla elever

Vecka 6

TE3, NA3, BA3 och ES3

Alla övriga alla elever

Vecka 7

Sportlov

Vecka 8–13

Årskursvis distansundervisning enligt rullande schema. Schema meddelas senast vecka 6.

 

2021-01-21: Distansundervisning till och med 26 januari

Under morgonen idag gick regeringen ut med nya riktlinjer kring distansstudier för gymnasiet. Man öppnar för att fler elever kan vara i skolan, men kopplar det även till de regionala förhållanden som råder. Marks Gymnasieskola inväntar i nuläget kontakt med och information från Smittskydd Västra Götaland. Innan de gått ut med vad som gäller för vår region kan vi inte fatta beslut om hur vi skall göra på vår skola.
Vår förhoppning är att informationen kommer under eftermiddagen idag.
För att skapa framförhållning och möjlighet för verksamheten att planera undervisningen har vi beslutat att distansstudierna fortsätter enligt tidigare omfattning till och med tisdag nästa vecka, det vill säga den 26 januari. Vad som gäller efter det, från onsdag 27 januari, beräknar vi att vi kan meddela under morgondagen.

För information från 2020 - klicka här! 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola