Föräldrainformation för åk 1 ht 2020

Senast uppdaterad den 25 november 2021

Varmt välkommen till Marks Gymnasieskola!

Eftersom höstterminens föräldramöte för åk 1 inte kan att genomföras, för att undvika folksamlingar i dessa coronatider, har vi i stället samlat informationen skriftligt. Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta elevens mentor.

Marks Gymnasieskola ligger i fastigheten Kunskapens Hus. I huset finns även vuxen­utbildning, SFI, kulturskolan och gymnasiesärskolan. Störst av alla verksamheter är dock ungdomsgymnasiet. Vi har cirka 950 elever och 150 lärare, detta gör oss till en av kommunens största arbetsplatser.

ID-kort

Skolan är ingen offentlig plats, vilket betyder att man måste ha ett ärende för att
komma in i skolans lokaler. Ska du som förälder på besök går du in genom stora
entrén och anmäler dig i receptionen. Eleverna har tillgång till id-kort som gör att
de kan gå in genom alla ingångar. Id-kortet är personligt och får inte lånas ut.
Fotografering för id-kort sker en gång på hösten och en gång på våren. Tappar
man bort kortet ska det anmälas till vaktmästare omgående för att det ska
spärras. Skolan är normalt öppen till klockan 16.00.

Syfte med utbildningen

Gymnasiet skiljer sig från grundskolan genom att eleverna ska läsa ett visst antal kurser och betyg sätts efter avslutad kurs. Gymnasiegemensamma kurser är sådana som alla läser oavsett program, som till exempel svenska, engelska och matematik. Karaktärskurser är unika för varje program, till exempel ellära på el- och energiprogrammet.

För yrkesexamen krävs:

• 2500 poäng
• 2250 godkända poäng
• Godkända betyg i svenska/sva 1, engelska 5
och matematik 1
• Godkända betyg på kurser inom de program-
gemensamma ämnena med 400 poäng
• Godkänt betyg på gymnasiearbete

För högskoleförberedande examen krävs:

• 2500 poäng
• 2250 godkända poäng
• Godkända betyg i svenska/sva 1–3,
engelska 5–6 och matematik 1
• Godkänt betyg på gymnasiearbete

Trygghetsteamet

Skolan har ett gemensamt trygghetsteam som främst arbetar för att förebygga mobbing och kränkande behandlng. De arbetar också med att utreda de kränkingsärenden som kommer in. Känner din ungdom sig otrygg eller kränkt på skolan, tveka inte att kontakta respektive rektor (se Kontakt). Skolan har utarbetat en drogplan som du hittar längre ner på sidan.

Närvaro är en förutsättning för studierna

Närvaro är en förutsättning för att skolarbetet ska fungera. Vi är restriktiva med att bevilja ledigheter men gör det utifrån hur elevens studiesituation ser ut. Ledighet beviljas vid enskild angelägenhet såsom läkarbesök, körkortsprov, bröllop, begravning, mönstring, idrottsläger av större betydelse eller liknande. För övrig ledighet som exempelvis semesterresor beviljas ledighet om elevens  studiesituation tillåter det. Ansökan om ledighet sker digitalt via appen Skola24, mark.se/skola24 eller på telefon 0515-777328.

Barnbidraget blir studiebidrag

Från och med att eleven börjar gymnasiet övergår barnbidraget till studiebidrag. Om en elev skolkar kan studiebidraget dras in. Det är skolan som bedömer vad som räknas som skolk. Det kan till exempel vara upprepad frånvaro, återkommande sena ankomster eller att du lämnar lektioner för tidigt. Det kan också vara en semesterresa som du inte fått godkänt av skolan. Giltig frånvaro är när du har fått ledigt eller att du har en sjukperiod som skolan godkänt. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron som giltig eller ogiltig. Dras studiebidraget på grund av skolk kan det även påverka flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Läs mer på csn.se

Elevkår

Som på de flesta andra gymnasieskolor finns det en elevkår på Marks Gymnasieskola. Elevkåren är en fristående förening som drivs av myndiga elever och därför är deras aktiviteter inte en del av skolans verksamhet. Skolan har generellt en god kontakt med vår elevkår men vi uppmanar er föräldrar att ha en dialog med era barn kring om det är lämpligt att gå på fester och liknande som elevkåren anodnar.

Informationsvägar för dig som vårdnadshavare

Marksgymnasieskola.se: Länkar, kontaktinformation och viktiga datum

Facebook och InstagramFölj med i vad som händer på skolan!

Itslearning (skolplattform): Studieresultat, utvecklingssamtal med mera. Välj inloggning med AD-konto, sedan BankID.

Skola24Närvaro, ledighetsansökan med mera.

Om ni har frågor och funderingar börja alltid med att kontakta elevens mentor. Under årskurs 2 fyller de flesta elever 18 år och blir myndiga. Det innebär att skolan inte längre kontaktar er vårdnadshavare direkt utan går alltid via den vuxne eleven. Naturligvis kan du som vårdnadshavare ändå alltid följa med på ett möte om den vuxne eleven vill, men tänk på att kontakten alltid går via eleven. Vi brukar skicka ett brev med mer information i samband med att eleven fyller 18. Vi brukar normalt kalla till föräldramöte efter jul för att bland annat informera om individuella val och inriktnignsval. Vår förhoppning är att situationen efter jul är sådan att vi kan ha detta även nästa år.

Nedan hittar du informationsbrevet i pdf-format, där också viktiga kontaktuppgifter finns med.

Med vänliga hälsningar, skolledning och personal på Marks Gymnasieskola.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola