Föräldramöte för åk 1

Senast uppdaterad den 30 augusti 2023

Vi välkomnar alla vårdnadshavare med elever i åk 1 på Marks Gymnasieskola till föräldramöte onsdag 30 augusti kl.18:00.

Vi kommer börja mötet gemensamt i Assbergssalen och delar sedan upp oss programvis. Mötet kommer huvudsakligen handla om praktiska frågor kopplade till gymnasiet.

För elever som går yrkesprogram kommer vi även informera om förändringar kring högskolebehörigheten. Precis som tidigare har alla elever på yrkesprogrammen rätt att studera kurser för att få med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Skillnaden i år är att dessa kurser redan är inplanerade i elevens studieplan från start, och eleven måste aktivt välja bort dessa om man inte önskar en högskolebehörighet. Vi kommer informera om detta på föräldramötet samt återkommande under läsåret då eleverna ska göra ett val gällande detta. Läs mer på Skolverket.se: Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet

Varmt välkomna,
skolledningen på Marks Gymnasieskola

Publicerad av: Marks Gymnasieskola