Föräldramöte vt 2020

Senast uppdaterad den 6 augusti 2020

Inom kort kommer alla elever i årskurs 1 göra inriktningsval och val av individuella kurser inför årskurs 2 och 3. Vi välkomna därför alla föräldrar med elever i årskurs 1 till informationsmöten om vad valen innebär och hur de går till. Utifrån att utbildningarna ser olika ut har vi två möten:

 

21 januari kl. 18:00-20:00 i Assbergssalen
Information om högskoleförberedande program
(EK, ES, NA, SA, TE)

22 januari kl. 18:00-20:00 i Assbergssalen
Information om yrkesförberedande program
(BA, EE, IN, VO, Lärlingsutbildningar)

Båda mötena kommer att inledas med gemensam information i Assbergssalen och avslutas ute på programmen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola