Framtidsdagar 2021

Senast uppdaterad den 1 oktober 2021

Marks Gymnasieskola välkomnar alla elever i årskurs nio!

Den 23 och 24 november välkomnar vi alla elever som går i årskurs nio till studiebesök på Marks Gymnasieskola. Syftet med studiebesöket är att eleverna ska få en fördjupad information kring de  program som de tycker är mest intressanta.

Under besöket hos oss kommer eleverna att tas om hand av elevambassadörer från Marks Gymnasieskola. Eleverna besöker två program och får möjlighet att ställa frågor direkt till våra elever och lärare. 

Enkät: Vilka program vill du besöka?

Tisdag fm 23 november Program

Sätilaskolan

Montessoriskolan Pärlan

Ängskolan

09.00 – 09.10 Bussarna anländer
09.20 – 09.50 Info i Assbergssalen
10.00 – 10.45 Programbesök 1
10.45 – 11.00 Fika på programmen
11.10 – 11.55 Programbesök 2
12.00 – 12.10 Bussarna avgår
Onsdag fm 24 november Program

Fritslaskolan

Mogaskolan

Svenljunga Lärcentrum

Leteboskolan

IM+IMS

09.00 – 09.10 Bussarna anländer
09.20 – 09.50 Info i Assbergssalen
10.00 – 10.45 Programbesök 1
10.45 – 11.00 Fika på programmen
11.10 – 11.55 Programbesök 2
12.00 – 12.10 Bussarna avgår

Onsdag em 24 november

Program

Lyckeskolan

Särskolan

12.00 – 12.10 Bussarna anländer
12.20 – 12.50 Info i Assbergssalen
13.00 – 13.45 Programbesök 1
13.45 – 14.00 Fika på programmen
14.10 – 14.55 Programbesök 2
15.00 – 15.10 Bussarna avgår

 

Besök oss igen!

Vill du som elev komma och "skugga" ett program, d.v.s. vara med en dag och se hur det är att gå på Marks Gymnasieskola? 
Skugga ett program >> 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola