En påskhälsning från Marks Gymnasieskola

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Skolledningen vill tacka alla för det goda arbete som gjorts och önska er en glad påsk!

 

En påskhälsning från Marks Gymnasieskola >>

Det känns tomt här på Marks Gymnasieskola när ni elever sitter hemma och studerar. Samtidigt är vi imponerade av hur väl distansstudierna fungerar. Den uppföljning vi gjort visar att både ni elever och vi som arbetar på skolan i stort tycker att det fungerat bra. 

Vi planerar för några olika alternativ för att komplettera distansstudierna efter påsklovet. Ett exempel är att låta mindre grupper få komma till skolan för att få handledning, göra särskilt viktiga prov eller praktiska moment. Allt för att skapa förutsättningar för att terminen ska kunna slutföras enligt plan. Beslut om fortsättningen efter den 17 april kommer fattas av barn- och utbildningsnämnden på deras möte den 16 april.

I vår planering prioriterar vi elever i årskurs tre, samt andra elever vars utbildning ska slutföras till sommaren. Den prioriteringen är ganska logisk eftersom vi under nästa läsår har tid med övriga klasser att komplettera det som inte hinns med i vår.

Just nu får vi många frågor om studenten. Det faktum att ni elever arbetat hårt och tagit distansstudierna på allvar ger oss förutsättningar att kunna genomföra studenten som planerat. 

Vi behöver dock inse att studenten består av två delar. Den ena är den juridiska delen, som innebär att kurser avslutas, betyg sätts och examensbevis skrivs under. Där har vi genom ert hårda arbete hemma och kreativiteten hos lärarkåren gjort bedömningen att vi löser detta till den 9 juni.

Den andra delen av studenten består av firandet, utspringet och allt annat som hör till. Där är vi helt beroende av vilka beslut myndigheterna tar framöver och hur läget i vårt land utvecklas. Vår plan är fortsatt att studenten ska genomföras den 9 juni klockan 12:00, men vi behöver ta fram olika handlingsalternativ. Vi kommer därför genomföra en skolkonferens, antingen på skolan eller digitalt, med representanter från alla avgångs-klasser första veckan efter påsklovet. Målet är att i samråd med er elever ta fram vilka olika alternativ vi ska förbereda om exempelvis studenten inte kan genomföras på utsatt datum. Beslut om vilket alternativ vi ska genomföra kommer fattas den 9 maj, det vill säga en månad innan den planerade studentdagen.

Avslutningsvis vill vi från skolledningen tacka alla för det goda arbete som gjorts
och önska er en glad påsk!

Hälsningar från Markus Ring, Johan Westerberg, Tinah Hallberg och Per Nydahl,

rektorer på Marks Gymnasieskola

Publicerad av: Marks Gymnasieskola