Välkommen till ett nytt läsår 2020!

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

Nu väntar ett nytt läsår och vi hälsar både nya och gamla elever varmt välkomna! Skolan startar måndagen den 17 augusti med samling enligt tiderna nedan. Du som reser med kollektivtrafik bekostar själv resan första dagen. Busskort och schema får du under dagen. Undervisning enligt ordinarie schema gäller från och med tisdag 18 augusti.

Före sommaren fattades beslut om Sveriges gymnasieskolor skulle återgå till skolförlagd undervisning och vi har på olika sätt planerat för hur vi skall kunna genomföra undervisningen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att vi kommer undvika stora samlingar och att det kommer finnas vissa förhållningsregler som alla behöver följa. Mer information om detta hittar du här och vi kommer naturligtvis informera om detta vid skolstarten. En åtgärd är att vi delat upp uppstartsdagen i mindre delar. Det är därför viktigt att du tar del av tiderna nedan eftersom de är ändrade mot vad som tidigare meddelats.

Läsåret börjar måndag 17 augusti enligt följande uppropstider
i Assbergssalen:

   Åk 1  Åk 2  Åk 3
BA, EE, EK, IN, LÄR, VO 08:30 13:00 14:00
ES, NA, SA, TE 09:00 13:30 14:30

För elever som läser introduktionsprogram och gymnasiesärskolan gäller särskilda tider som har skickats till berörda.

För programinriktat val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ gäller följande uppstartstider:

  Datum Tid
IMV Följer respektive programs tider enligt ovan.
IMA, IMY Åk 1 Onsdag 19 augusti 09:00
IMA, IMY Åk 2 Måndag 24 augusti 08:30

 

Busskort och schema

För er som är berättigade till busskort kommer de delas ut första dagen, resan till skolan första dagen löser ni på egen hand. Enklare skollunch serveras för åk 1 som avslutar skoldagen kl 12.00. Mer information hittar du längre ner på sidan.

Ny organisation

Inför det nya läsåret har vi organiserat om skolledningen och delat upp ansvarsområdena enligt nedan:

Rektor Tinah Hallberg: EE, NA, VO
Rektor Pernilla Vilumsons: IM, SA
Rektor Johan Westerberg: EK, ES, RIG/NIU
Rektor Markus Ring: BA, IN, Lär, TE

Har du frågor kring skolstarten är du välkommen att kontakta oss! (Se kontaktuppgifter nedan.)

Varmt välkommen,
önskar skolledningen på Marks Gymnasieskola

Publicerad av: Marks Gymnasieskola