Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Information om studenten 2020

Senast uppdaterad den 17 juni 2020

Studenterna har sprungit ut!
Klicka här för att se filmen >> 

 

Kära studenter!

Dagen ni väntat på är här. Vägen har varit kantad av hårt arbete, glädje och sorg, möda och svett och sist men inte minst covid-19. Få, om någon, hade kunnat förutse att vi skulle ha distansstudier, teamslektioner och en klassvis student.

Men sådan är historien, det blir sällan som man tror och planerar, men däri ligger också nyckeln till den framgång vi människor haft här på jorden. Förmågan till anpassning och förmågan att se möjligheter i uppkomna situationer. Ni har levt mitt i historien och studenten 2020 är något ni kommer att berätta om för era barnbarn. 

Från skolans sida vill jag framföra vårt stora tack för den uthållighet och lojalitet ni visat i den svåra tid vårt land och hela välden upplevt. Ingen kan säga annat än att gymnasieeleverna i Sverige har tagit sitt ansvar. Ta med er detta!

Tag också med er våra varmaste lyckoönskningar inför framtiden.

Nu skall ni ta på er studentmössorna och sjunga studentsången innan ni för sista gången springer ut genom skolans dörrar. Ni har tagit ytterligare ett steg i livet och vi hoppas ni fått med er kunskap, kamratskap och en tro på framtiden.

/rektorerna på Marks Gymnasieskola

----

Marks Gymnasieskola kommer att genomföra studentfirande som planerat 2020-06-09, men med anpassningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Inbjudan med information till dig som student och dina anhöriga:
Klicka här
!

Marks Gymnasieskola har efter samråd med avgångseleverna, personalen och polisen beslutat att genomföra studentfirandet på det planerade datumet 9 juni 2020. Vid en skolkonferens var samtliga avgångsklasser överens om att det var bättre att planera för student på utsatt datum med nödvändiga anpassningar, än att flytta studenten framåt i tiden. Folkhälsomyndigheten har även kommit ut med riktlinjer som på ett bra sätt tydliggör under vilka förutsättningar studentfirandet kan utformas.

Självklart måste man var frisk och symptomfri

För att få komma till skolan på studenten krävs precis som vanligt att man känner sig helt frisk och inte uppvisar några sjukdomssymptom.

Klassvis utspring

Skolan kommer att ta in studenterna klassvis, utspritt över hela dagen, (se nedan). Det betyder att alla delar av firandet kommer att ske klassvis och inga stora gemensamma samlingar kommer ske. I programmet ingår vissa ceremoniella inslag och en gemensam måltid för varje klass.

Klass 

Antal 

Ankomst 

Lokal 

Foto 

Utspring 

Parkering 

TE3b 

18 

08:30 

C201 

09:00 

09:30 

A 

GS/GSIV/MIL 

9 

09:00 

C101 

09:30 

10:00 

B 

SA3 

32 

09:30 

B101 

10:00 

10:30 

A 

EK3b 

22 

10:00 

C201 

10:30 

11:00 

B 

TE3a 

21 

10:30 

B228 

11:00 

11:30 

A 

VO3 + HA3 

15 

11:00 

B101 

11:30 

12:00 

B 

IN3 

16 

11:30 

C201 

12:00 

12:30 

A 

BA3 inkl LÄR 

23 

12:00 

B228 

12:30 

13:00 

B 

EK3a 

24 

12:30 

B101 

13:00 

13:30 

A 

ES3 

13 

13:00 

C201 

13:30 

14:00 

B 

EE3 

30 

13:30 

B228 

14:00 

14:30 

A 

NA3 

22 

14:00 

B101 

14:30 

15:00 

B 

 

Begränsat antal åskådare med live-sändning

Skolan kommer att begränsa antalet personer som möter upp varje elev till två personer samt ett fordon. Personer som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år avråds från att delta. Utspringet kommer att sändas live så att alla som inte är på plats kan följa det via internet. (Länk till livesändningen hittar du överst på sidan.) Det kommer även att finnas parkeringsvakter som hjälper till att dirigera trafiken inne på skolans område för att få ett bra flöde. Personer utöver de två anhöriga som får hämta upp varje elev får ej uppehålla sig på skolans område, utan hänvisas till att följa utspringet på internet.

Lastbilsflak och studentbal

Lastbilsåkning på studenten är något som eleverna själva bokar och planerar. Folkhälsomyndigheten avråder från detta och skolan kommer därför inte tillåta att några lastbilar möter upp på skolans område. Studentbalen organiseras av elevkåren och vi hänvisar till dem gällande frågor om detta.

Detaljinformation

Detta brev riktar sig till dig som student och dina anhöriga.  

Vi förbehåller oss rätten att förändra planeringen för studenten om förutsättningarna skulle ändas, exempelvis om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående studentfirande 2020

/Markus Ring rektor, Marks Gymnasieskola

Publicerad av: Marks Gymnasieskola