Studenten 2023

Senast uppdaterad den 14 augusti 2023

Info om studentbalen, se nedan.
Info om skolavslutningen för åk 1 och 2, klicka här >> (kommer inom kort)

Välkommen till studenten 2023!

Studentdagen den 8 juni närmar sig och det känns som om åren gått så snabbt. Vi på Marks Gymnasieskola planerar nu för den högtidliga och glädjefulla studentdagen 2023 med våra avgångsklasser. Här följer information om årets tider och program, våra traditioner och rutiner, så att firandet kan genomföras på ett ordnat och värdigt sätt.

Skriv ut inbjudan med all information här >> (kommer inom kort)

Studentdagens upplägg

Eleverna kommer till skolan på studentdagen mellan klockan 08.20 och 09.35 (se tider nedan). Vid ankomsten sker fotografering, både enskilt och gruppbilder, och det är foto­schemat som styr ankomsten till skolan. Före och efter fotograferingen har eleverna möjlighet att minga med varandra i Kunskapens gata, fram till klockan 10.00 då alla klasser samlas med sina mentorer i respektive klassrum och äter landgång. Klockan 11.00 är det gemensam avslutnings­ceremoni i Assbergssalen.

Efter samlingen i Assbergssalen ställer klasserna upp för ustpring. Utspringet börjar 12.00 och vi skickar ut klasserna i rask takt efter varandra. Vi räknar med att hela uspringet är klart cirka 12.30. Ordningen framgår enligt schemat nedan.

Vänligen observera att ankomsttiden är 10 minuter innan fototiden.

Fotograferingstider och ankomsttider:

  Utspringsordning:

Klass

Ankomsttid

Fototid

Fotograf

 

Kl. 12:00

BA20

08:20

08:30

A

  BA20

IN20

08:20

08:30

B   EE20

EE20

08:30

08:40

B

  GSIMY19

EK20a

08:35

08:45

A

  GSIV19

EK20b

08:45

08:55

B

  EK20a

ES20

08:50

09:00

A

  EK20b

NA20

09:00

09:10

A   ES20

LÄR20

09:00

09:10

B   IN20

SA20b

09:10

09:20

B

  LÄR20

SA20a

09:15

09:25

A

  NA20

TE20b

09:25

09:35

B

  SA20a

TE20a

09:30

09:40

A

  SA20b

GSIMY19

09:40

09:50

B

  TE20a

VO20

09:40

09:50

A

  TE20b

GSIV19

09:45

09:55

B

  VO20

Ankomst till skolan

När eleverna anländer till skolan sker ingång via stora eller lilla entrén. Övriga dörrar kommer under studenten att vara låsta. Anhöriga kan tyvärr inte följa med in i. Vid ingångarna kommer entrévärdar undersöka väskor och fickor för att säkerställa att ingen alkohol tas med in i skolan. Elever som är uppenbart berusade och som stör ordningen kommer att nekas tillträde.

Anhöriga och övriga åskådare

Alla är varmt välkomna att komma och titta när eleverna springer ut. Tänk på att det blir väldigt mycket folk och att parkeringarna i anslutning till skolan inte räcker till. Man kan därför behöva parkera långt från skolan. Samåk gärna och tänk på att inte blockera några vägar, samt att i övrigt följa trafik och parkeringsregler.

Konfetti, bengaler och rök

Konfetti är tillåtet vid utspringningen, av miljöskäl rekommenderar vi att ni använder papperskonfetti. Bengaler, rök och pyroteknik är av säkerhetsskäl förbjudna.

Lastbilar, flakåkning och partybussar

Inför studenten bokas ofta flak, öppna bilar och bussar. Det är viktigt att ta del av gällande lagkrav för flakåkning på Transportstyrelsen - Studentflak och karnevalståg >> Skolan förbehåller sig rätten att ta bort plakat eller texter som bryter mot skolans värdegrund.

Övrigt innan studenten

Innan studenten händer ett antal saker:

Studentinformation

Måndag 8 maj klockan 12.30 har vi information för alla studenter i Assbergssalen då eventuellt även polisen kommer delta.

Möjlighet att köpa ut sin dator

Elever som önskar köpa loss sina skol­datorer kommer kunna göra det. En särskild enkät kommer läggas ut på skolplattformen där eleverna anger hur de vill göra med sin dator. Enkäten skall fyllas i oberoende om man vill köpa eller lämna tillbaka sin dator.

Elevenkät inför studenten

Vi kommer även lägga ut en enkät på skolplattformen där eleverna svarar på frågor inför studenten. Bland annat handlar det om vilken mat man önskar. Enkäten måste besvaras senast fredag 19 maj.

Bal

Elevkårens bal genomförs fredagen den 26 maj. Detta är ett arrangemang som helt sköts av elevkåren. Skolan stödjer dock genom att eleverna får vara på skolan innan bussarna avgår. Vi kommer lägga ut röda mattan och alla som vill se balparen är välkomna. Bal­dagen är lektionsfri för elever i årskurs 3. Vi räknar med att balparen börjar komma ut cirka klockan 15.00. Se MG:s sociala medier för mer information.

24 maj sista inlämningsdag inför betygsättningen

Betygen för elever i årskurs 3 sätts på förmiddagen den 31 maj. Det betyder att alla arbeten behöver vara inlämnade till respektive lärare senast en vecka innan, det vill säga onsdag den 24 maj.

/Skolledningen, Marks Gymnasieskola

Publicerad av: Marks Gymnasieskola