Sjukanmälan

Senast uppdaterad den 29 maj 2018

Om ditt barn är sjukt måste du som vårdnadshavare meddela skolan varje dag.

Om ditt barn är sjukt måste du meddela skolan och sjukanmäla ditt barn gärna före första lektionen men absolut senast klockan 12.00 för att vi ska bedöma sjukfrånvaron som giltig. Sjukanmälan måste göras varje dag eleven är sjuk. Myndiga elever kan själva sjukanmäla sig.

Sjukanmälan görs på telefon 0515 777328 och vårdnadshavare uppger sitt barns personnummer.

Vi använder Skola24 för registrering av frånvaro. När vårdnadshavare gör en sjukanmälan noterar vi personnummer på eleven och telefonnumret som har använts för att göra sjukanmälan.

Publicerad av: