Söka till MG

Senast uppdaterad den 8 juni 2018

Välkommen till oss!
Eftersom vi har olika typer av utbildningar finns det också lite olika vägar för ansökan.


NATIONELLA PROGRAM OCH IMPRO

När du söker till våra nationella program och till programinriktat individuellt val (IMPRO) söker du via Antagningsenheten Sjuhärad. De sköter antagningen till alla kommunala gymnasieskolor och friskolor i hela Sjuhärad. Du hittar all information om detta på gymnasievalsjuharad.se

IDROTTSGYMNASIET

Om du vill söka till någon av våra idrottsutbildningar gör du också det via Antagningsenheten, men du behöver även skicka in en separat ansökan. För att bli antagen till Idrottsgymnasiet måste du också bli antagen till programmet du söker. Läs mer om ansökan till idrottsgymnasiet här:

GYMNASIESÄRSKOLA

Om du är intresserad av något av programmen på gymnasiesärskolan ska du kontakta oss för ett besök. Vi ser gärna att du gjort en "praktikperiod" på skolan innan din ansökan.

Du söker senast den 1 februari 2019. Ansökningsblankett kommer att finnas på hemsidan i slutet av 2018.

Publicerad av: