Söka till MG

Senast uppdaterad den 22 februari 2021

Välkommen till Marks Gymnasieskola! Eftersom vi har ett ovanligt brett utbud av utbildningar finns det olika vägar för ansökan.

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSPERIOD 2021

Ansökningsperioden för elever folkbokförda i Sjuhärad förlängs från 1 februari till och med 15 februari kl. 16.00. Detta med anledning av beslutet om fjärr- och distansundervisning för högstadieskolorna och för att ge extra tid till de sökande och studie- och yrkesvägledarna för att ställa om till digital vägledning. I övrigt gäller tidsplanen för 2021 enligt tidigare beslut.

NATIONELLA PROGRAM OCH PROGRAMINRIKTAT VAL

När du söker till våra nationella program och till programinriktat val söker du via Antagningsenheten Sjuhärad. De sköter antagningen till alla kommunala gymnasieskolor och friskolor i hela Sjuhärad. Du hittar all information om detta på gymnasievalsjuharad.se. 

Gör din ansökan här >>

IDROTTSGYMNASIET

Om du vill söka till någon av våra idrottsutbildningar gör du också det via Antagningsenheten, men du behöver även skicka in en separat ansökan. För att bli antagen till idrottsgymnasiet måste du också bli antagen till det nationella program du söker. Läs mer om ansökan till de olika idrottsutbildningarna här:

GYMNASIESÄRSKOLA

Om du är intresserad av något av programmen på gymnasiesärskolan ska du kontakta oss för ett besök. Vi ser gärna att du gjort en "praktikperiod" på skolan innan din ansökan.

 

VIKTIGA DATUM

7 jan–15 feb Ansökningsperiod.
Vecka 14 Det preliminära resultatet släpps.
15 apr–17 maj Om- och nyvalsperiod.
Vecka 23 Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.
1 juli Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.
26 juli Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.
30 juli Första reservantagningen visas.
6 aug Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 sep Antagningsenheten stänger sin antagning. 
Reservantagning lämnas över till respektive gymnasieskola.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola