Allmänt om gymnasiet

Foto: Alicia Wilhelmsson.

Senast uppdaterad den 6 december 2019

Inom gymnasieskolan i Sverige finns 18 nationella gymnasieprogram varav sex är högskoleförberedande program och 12 är yrkesprogram.

Förutom de 18 programmen finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram. 

Vad krävs för att komma in på en gymnasieskola?

  • För att komma in på ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.
  • För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.
  • Om du väljer att studera på ett högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan det vara vilka som helst av de övriga ämnena.
  • Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Se Skolverkets sida om Gymnasieinfo.

I Marks kommun finns två gymnasieskolor:

Dessutom finns naturbrukskolor som drivs av Västra Götalandsregionen. På skolorna Uddetorp, Sötåsen, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum finns inriktning mot skog, trädgård, landtbruk och djur. Se på  www.vgregion.se/naturbruk/gymnasium.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola