Att söka till gymnasiet

Bild på läsande elev utanför gymnasieskolan.

Senast uppdaterad den 6 mars 2020

Alla som bor i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda kommuner söker via Antagningsenheten Sjuhärad oavsett vilken skola man söker till, kommunala eller fristående.
Från och med den 9 januari kan du göra ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök.

Behörighet yrkesprogram

För behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Behörighet högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och minst nio andra ämnen.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet:

Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällskunskap + fem andra ämnen.

Estetiska programmet:

Inga krav på vilka nio ämnen som ska ingå.

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet:

Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi + sex andra ämnen.

Så här ansöker du

Söka till Marks Gymnasieskola >>

Du gör ditt gymnasieval via Antagningsenheten Sjuhärads webbsök

9 jan–1 feb Ansökningsperiod
Vecka 14 Det preliminära resultatet släpps.
15 apr–15 maj Om- och nyvalsperiod
Vecka 24 Slutbetyg ska ha skickats till oss från grundskolorna.
1 juli Den slutliga antagningen ska vara klar. Du ser ditt resultat via ansökningswebben.
29 juli Sista svarsdagen av ditt antagningsbesked.
2 aug Första reservantagningen visas.
9 aug Andra reservantagningen visas. Därefter sker reservantagning löpande.
15 sep Antagningsenheten stänger sin antagning.

Ansökan om prövning i fri kvot

Ett begränsat antal platser på de nationella gymnasieprogrammen på Marks Gymnasieskola avsätts för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Mer information om detta får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola