Behörighet till gymnasiet

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Inom gymnasieskolan i Sverige finns 18 nationella gymnasieprogram varav sex är högskoleförberedande program och tolv är yrkesprogram. Förutom dessa finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram.

Vad krävs för att komma in på en gymnasieskola?

  • För att komma in på ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.
  • För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.
  • Om du väljer att studera på ett högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan det vara vilka som helst av de övriga ämnena.
  • För behörighet till introduktionsprogrammet programinriktat val måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, i engelska eller matematik samt fyra andra ämnen. Alternatativt godkänt i svenska, engelska och matematik samt tre andra ämnen.

  • Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.

Du hittar mer information via länkarna längre ner på sidan.

Dispens för engelska

Om du söker till ett nationellt program men saknar ett godkänt betyg i engelska, kan du beviljas dispens i engelska om du
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska. Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola