Bidrag och CSN

Senast uppdaterad den 24 maj 2023

Som gymnasieelev kan du ha rätt till olika kommunala bidrag för att kunna genomföra din utbildning, exempelvis busskort och inackorderingstillägg. Du får också ekonomiskt stöd från CSN.

Skolkort för kollektivtrafik

Elever på gymnasiet har rätt till ett skolkort om de har längre än sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skolan. Du som går på Marks Gymnasieskola får ditt kort första skoldagen på höstterminen.

Elever som går på en gymnasieskola i en annan kommun eller friskola och som inte får skolkort via den skolan, ansöker om det hos barn- och utbildningsförvaltningen. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan. 

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av ungdomar under 20 år som är folkbokförda i kommunen och studerar vid kommunala eller landstingsägda skolor på annan ort. Ett av villkoren är att du har minst 40 kilometer mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig res- och väntetid per dag.

Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg.
Så här söker du inackorderingstillägg hos CSN
Bidraget kan sökas till och med vårterminen det år man fyller 20 år. En förutsättning är att studierna bedrivs på heltid och är studiehjälpsberättigade.

Studiemedel från CSN

När du läser på gymnasiet kan du få studiemedel från CSN (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg) till och med vårterminen det år du fyller 20. Vilka bidrag och hur mycket du kan få beror på din situation och på hur stora behov du har.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 måste du själv ansöka om det. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Här kan du läsa mer om studiemedel

Så fungerar studiebidraget för dig i gymnasiet

Vad händer med studiebidraget om jag skolkar?

Så här söker du studiehjälp hos CSN
Här kan du läsa mer om studiemedel från CSN

Fler viktiga länkar till CSN hittar du längst ner på sidan.

Ansökningsblanketter

Blanketter för ansökan om elevresor och inackorderingstillägg hittar du nedan. 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola