Bidrag för folkhögskolestudier

Senast uppdaterad den 23 februari 2021

Saknar du betyg från gymnasieskola med nationellt program? Då kan du ansöka om bidrag för att studera på allmän linje vid folkhögskola.

Unga vuxna mellan 18 och 20 år, som studerar på folkhögskola, kan söka bidrag till studierna.

Eleven ska vara folkbokförd i Marks kommun och studierna ska bedrivas på allmän linje. Bidraget kan endast sökas av de som inte genomgått gymnasieskolan med slutbetyg från nationellt program.

Studierna ska påbörjas före 20 års ålder samtidigt som eleven ska vara minst 18 år alternativt ska fylla 18 år under terminen när studierna påbörjas.

Hur mycket får jag i bidrag?

Bidraget är 8 000 kronor per läsår och betalas ut vid 4 000 kronor per termin. Det sökes för ett läsår eller en termin i taget. Om en elev beviljats bidrag för ett läsår och avbryter sina studier eller flyttar utanför kommunen före vårterminens början ska barn- och utbildningsförvaltningen meddelas. Bidrag lämnas då inte för nästkommande termin.

Gör din ansökan så här

För att fullt bidrag ska utbetalas ska ansökan vara inlämnad på kommunen senast 30 september respektive 28 februari. Ansökan ska vara undertecknad av folkhögskolans rektor. Om ansökan lämnas in för sent kan bidrag lämnas med 1 000 kronor för varje kvarvarande hel månad.

Adress till barn- och utbildningsförvaltningen är Marks kommun, 511 80 Kinna.
Blankett för ansökan hittar du nedan. 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola