Betyg och gymnasiexamen

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hen uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

För en högskoleförberedande examen ska eleven ha

• 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
• lägst betyg E i Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• lägst betyg E i Engelska 5 och 6
• lägst betyg E i Matematik 1
• godkänt gymnasiearbete.

För en yrkesexamen ska eleven ha

• 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
• lägst betyg E i Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1
• lägst betyg E i Engelska 5
• lägst betyg E i Matematik 1
• lägst betyg E i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
• godkänt gymnasiearbete.

Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F (icke godkänt).

• En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis.
• En elev som inte uppfyller kraven får ett studiebevis.
• Poäng över 2500 ska markeras som utökad kurs.
• Examenbevis går aldrig att ändra.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola