För dig utan gymnasieexamen

Senast uppdaterad den 25 maj 2022

Studiebevis

Om du har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för examensbevis, får du ett studiebevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg.

Komplettera med vuxenutbildning

För att komplettera med kurser som ger meritpoäng kan du ansöka hos vuxenutbildningen. Kontakta vagledningscentrum@mark.se
Du kan också få mer information på Vägledningscentrums webbsida. Där får du hjälp av studie- och yrkesvägledare att tillsammans planera dina kurser och din examen.

Prövning

För information om prövning efter gymnasiet, kontakta vagledningscentrum@mark.se
Allmän information om betygsprövning hittar du här: Betygsprövning

Publicerad av: Marks Gymnasieskola