Studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

Hos oss får du hjälp att hitta din väg!

Till oss studie- och yrkesvägledare kan du vända dig om du har frågor och funderingar kring ditt program eller din studiesituation. Det kan till exempel handla om individuellt val, inriktningar, högskoleprovet, yrkeshögskola, högskola och universitet eller vuxenutbildning.

Vi erbjuder alla elever vägledningssamtal, karriärplanering och informationssökning. Utbudet av utbildningar är stort och arbetsmarknaden är hela tiden föränderlig. Därför krävs det att du själv är aktiv och söker information. Att att ta beslut utifrån vem du är och vilka alternativ som finns, är en process där kan du kan få hjälp av oss.

Du hittar oss på Vägledningscentrum, precis innanför stora entrén på Marks Gymnasieskola. 

Du kan alltid skicka ett sms till Pia Struxsjö: 0725-346 344

Det finns också mer information under flikarna till vänster.

Välkommen!

Publicerad av: Marks Gymnasieskola