Betyg och gymnasiexamen

Senast uppdaterad den 7 februari 2020

För högskoleförberedande examen ska eleven ha

• 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
• lägst betyg E i svenska 1, 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• lägst betyg E i engelska 5 och 6
• lägst betyg E i matematik 1
• godkänt gymnasiearbete.

För yrkesexamen ska eleven ha

• 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
• lägst betyg E i svenska 1 alternativt svenska som andraspråk 1
• lägst betyg E i engelska 5
• lägst betyg E i matematik 1
• lägst betyg E i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
• godkänt gymnasiearbete.

Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F (icke godkänt).

• Den elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis.
• Den elev som inte uppfyller kraven får ett studiebevis.
• Poäng över 2500 ska markeras som utökad kurs.
• Examenbevis går aldrig att ändra.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola