Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Dina betyg

Senast uppdaterad den 7 maj 2019

Betygsdatabas

Dina betyg skickas till en betygsdatabas som bland annat UHR hämtar betyg ifrån när du söker högskole- eller universitetsutbildningar på antagning.se

Utdrag i betygskatalog

Vill du ha utdrag från betygskatalog begär du det själv från skolan. 

Kopia på gymnasiebetyg

Om du har förlagt ditt betyg kan du kontakta gymnasieskolan du läst på eller kommunarkivet.

Prövning

För information om prövning efter gymnasiet, kontakta vagledningscentrum@mark.se
Allmän information om betygsprövning hittar du här: Betygsprövning

Publicerad av: Marks Gymnasieskola