För dig utan gymnasieexamen

Senast uppdaterad den 7 maj 2019

Du som oavsett anledning inte fått med dig en gymnasieexamen kan ansöka om kurser på Vuxenutbildningen för att komplettera. Kontakta vagledningscentrum@mark.se
Du kan också få mer information på Vägledningscentrums websida. Där får du hjälp av studie- och yrkesvägledare att tillsammans planera dina kurser/din examen.

Publicerad av: