För dig utan gymnasieexamen

Senast uppdaterad den 18 juli 2019

Du som oavsett anledning inte fått med dig en gymnasieexamen kan ansöka om kurser på Vuxenutbildningen för att komplettera. Kontakta vagledningscentrum@mark.se
Du kan också få mer information på Vägledningscentrums webbsida. Där får du hjälp av studie- och yrkesvägledare att tillsammans planera dina kurser/din examen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola