Barn- och fritidsprogrammet

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Det här är är ett yrkesprogram för dig som gillar att leda, stödja och motivera andra människor inom olika områden. Här får du lära dig varför vi människor känner, tänker och beter oss som vi gör.

Möten med andra människor är grunden i många yrken och den här utbildningen fokuserar på förskola, skola, social omsorg samt fritids- och friskvårdsverksamheter. Här får du möjlighet att växa som individ, bli modigare och samtidigt öka din förståelse för människorna och vårt samhälle. Programmet är skolförlagt med möjlighet till lärlingsutbildning. Vid skolförlagd utbildning ingår minst 15 veckor arbetsplatsplatsförlagt lärande (apl).

Beroende på vilken inriktning du väljer kan du gå direkt in i yrken inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg.

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. Läs mer här!

En nyhet är att barn- och fritidsprogrammet kan kombineras med idrottsgymnasiet.

VÅRA INRIKTNINGAR 

FRITID OCH HÄLSA

Inriktningen koncentrerar sig på att leda och motivera andra människor till att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Bland annat får du kunskap om kost, motion, hälsa och fritidsanläggningar.

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

Här fokuserar vi på barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och sociala processer. Inriktningen har en röd tråd under alla tre åren, där du utvecklas till en god och kompetent ledare.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Exempel på jobb efter examen: Elevassistent, barnskötare, stöd och service inom funktionshinder, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Du kan bland annat studera vidare till: Lärare, förskollärare, dietist, arbetsterapeut, socionom, idrottslärare, personlig tränare, badmästare, väktare

Individuella val per program och inriktning 2023-2024

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola