Barn- och fritidsprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 29 november 2022

Det här är är ett yrkesprogram för dig som gillar att leda, stödja och motivera andra människor inom olika områden. Här får du lära dig varför vi människor känner, tänker och beter oss som vi gör.

Eftersom möten med andra människor är grunden i många yrken, tränar vi mycket på samarbete och kommunikation. Utbildningen fokuserar på förskola, skola, social omsorg samt fritids- och friskvårdsverksamheter. 

På barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att växa som individ, bli modigare och samtidigt öka din förståelse för människorna och samhället runt omkring dig. Du får såväl teoretiska som praktiska kunskaper om hur du bemöter människor och hanterar olika situationer. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du gå direkt in i yrken inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg. 

NYHET - Nu kan du även läsa mot deltidsbrandman inom ramen för programmet, tillsammans med vård- och omsorgsprogrammet!

Hos oss läser du utbildningen som lärling och minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl.

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet – från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

VÅRA INRIKTNINGAR 

FRITID OCH HÄLSA

Här lär du dig att leda och motivera andra människor till att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Kunskaper om kost, motion, hälsa och hur kroppen fungerar gör att du till exempel kan plugga vidare till personlig tränare eller lärare inom idrott och hälsa.

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

Denna inriktning fokuserar på barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och sociala processer. Du kan direkt efter gymnasiet börja jobba som till exempel barnskötare, elevassistent eller inom funktionshinderområdet.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: Elevassistent, barnskötare, stöd och service inom funktionshinder, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar

Du kan bland annat studera vidare till: Lärare, förskollärare, dietist, arbetsterapeut, socionom, idrottslärare, personlig tränare, badmästare, väktare

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola