Ekonomiprogrammet

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023

Ekonomi och juridik styr vårt globala samhälle på många sätt. Nya företag och förståelse för ekonomi är viktigt för vår framtid. Ekonomiprogrammet fokuserar på entreprenörskap och internationali­sering samt ger en bred grund för fortsatta studier.

Ekonomiprogrammet är en högskoleför­bere­dande utbildning som ger en god grund vad du än vill göra i framtiden. Vi lägger stor vikt vid att skapa förståelse för individer och samhället vi lever i. Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i internationella projekt vilket gör att du kan delta i utbyten både på hemmaplan och utomlands. Bland annat är vi Amnestys skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för Europaparlamentet.

Efter utbildningen kan du välja att studera vidare, men du kan också börja jobba direkt som till exempel säljare, ekonomiassistent eller i butik. Det är också många som efter att ha prövat på företagande i Ung Företagsamhet väljer att starta eget.

VÅRA INRIKTNINGAR

EKONOMI

Här fördjupar du dina kunskaper i entreprenörskap och företagsekonomi, bland annat inom marknads­föring och redovisning. Du får också lära dig att starta, leda och driva ett eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet (UF).

JURIDIK

Här studerar du juridiska ämnen som affärs- och privat juridik. Kurserna ger dig bland annat perspek­tiv på hur rättsordningen är uppbyggd i ett demokratiskt samhälle. För att få en ökad förståelse för hur män­niskor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser
i ledarskap, psykologi och filosofi.

Programmet går att kombinera med idrottsgymnasiet.

Exempel på kurser: Företagsekonomi, privatjuridik, psykologi, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning, internationella relationer, ledarskap, retorik

Du kan bland annat studera vidare till:  Civilekonom, jurist, lärare, socionom, polis, psykolog, advokat, fastighetsmäklare, inköpare, marknadsförare

Individuella val per program och inriktning 2023-2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola