El- och energiprogrammet

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende
av energi. Alla delar i energisystemet hänger ihop med varandra och här
får du lära dig att se helheten.

El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under utbildningstiden har du motsvarande 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl, som genomförs i årskurs 2 och 3. Då får du prova på arbetslivet och kan knyta kontakter i branschen. Båda inriktningarna kan du gå som lärling, där minst hälften av tiden är apl. Lärlingsutbildningen läses skolförlagt första året, därefter som lärling. Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda möjligheter till anställning. 

Du kan också lägga till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola eller universitet, eller studera vidare på yrkeshögskola om du vill.

VÅRA INRIKTNINGAR

AUTOMATIONSTEKNIK

Inriktningen automationsteknik ger dig kunskaper i mekatronik, elektroteknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att planera, installera och sätta automatiserade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i datorkommunikation, nätverksteknik och robotteknik.

ELTEKNIK

Denna inriktning ger dig möjlighet att arbeta med kraft- och belysningsinstallationer, fiber- och datanät samt larm- och styrutrustning för framtidens bostäder och industrier. Du utvecklar din förmåga att installera, underhålla och reparera olika elanläggingar.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: Industritekniker, automationstekniker, driftoperatör, installationstekniker, serviceelektriker, industrielektriker, fibertekniker, larm- och säkerhetstekniker

Du kan bland annat studera vidare till: Auktoriserad elinstallatör, elkonstruktör, elektroingenjör

Publicerad av: Marks Gymnasieskola