El- och energiprogrammet

Senast uppdaterad den 30 januari 2020

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Alla delar i energisystemet hänger ihop och är beroende av varandra och här får du lära dig att se helheten.

El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under utbildningstiden har du 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl, där du får prova arbetslivet och möjlighet att knyta kontakter i branschen. Båda inriktningarna söks som skolförlagt med möjlighet till lärlingsutbildning. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda möjligheter till anställning.

Du kan också lägga till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola eller universitet, eller studera vidare på yrkeshögskola om du vill.

VÅRA INRIKTNINGAR

AUTOMATIONSTEKNIK

Inriktningen automationsteknik ger dig kunskaper i mekatronik, elektroteknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att planera, installera och sätta automatiserade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i datorkommunikation, nätverksteknik och robotteknik.

ELTEKNIK

Denna inriktning ger dig möjlighet att arbeta med kraft- och belysningsinstallationer, fiber- och datanät samt larm- och styrutrustning för framtidens bostäder och industrier. Du utvecklar din förmåga att installera, underhålla och reparera olika elanläggingar.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola