El- och energiprogrammet

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Alla delar i energisystemet hänger ihop med varandra och här får du lära dig att se helheten.

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under utbildningstiden har du motsvarande 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande (apl) som genomförs i årskurs 2 och 3. Då får du prova på arbetslivet och kan knyta viktiga kontakter för framtiden.

Båda inriktningarna kan du gå som lärling från årskurs tre, där minst hälften av tiden är apl. Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda möjligheter till anställning.

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. Läs mer här!

VÅRA INRIKTNINGAR

AUTOMATIONSTEKNIK

Den här inriktningen ger dig kunskaper i meka­tronik, elektroteknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att planera, installera och sätta auto­­matiserade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i datorkommunikation, nätverksteknik och robotteknik.

ELTEKNIK

Här får du kunskaper i elektromekanik, energiteknik, datorteknik och mekatronik. Inriktningen ger dig möjlighet att arbeta med kraft­- och belysningsinstallationer, fiber-­ och datanät samt  styrutrustning i fastigheter för framtidens bo­städer och industrier. Du utvecklar din förmåga att
installera, underhålla och reparera olika elanläggningar.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: Elektiker, industritekniker, automationstekniker, driftoperatör, installationstekniker, serviceelektriker, industrielektriker, fibertekniker, larm- och säkerhetstekniker

Du kan bland annat studera vidare till: Auktoriserad elinstallatör, elkonstruktör, elektroingenjör

 

Individuella val per program och inriktning 2023-2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola