Antagningsprov

Senast uppdaterad den 21 april 2021

Alla som väljer Estetiska programmet Musik som 1:a, 2:a eller 3:e handsval kommer att kallas till ett antagningsprov. Kallelsen skickas med brev i början av februari. Provdagen för ES musik blir 14 mars 2018.

Antagningsprovet görs individuellt och i grupp. Vid det individuella provet skall de sökande spela eller sjunga något som de förberett. Mer information kommer i kallelsen.

Ett andra antagningsprov kommer att hållas i maj för de som valt Estetiska programmet Musik under omvalsperioden.

Antagningsprovet kan ge upp till 20 meritpoäng som adderas till elevens betygspoäng.

VÄLKOMMEN PÅ BESÖKSDAG!

Du som väljer ES Estetik och media kommer att kallas till besöksdag onsdagen den 23 maj 2018. Syftet med besöksdagen är att träffas och se vilka förkunskaper och intressen inom de estetiska uttrycksformerna de sökande har.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola