Fordons- och transportprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 30 januari 2020

Bilbranschen präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav att hela tiden lära nytt. Här lär du dig det du behöver för att arbeta med personbilar, använda rätt utrustning och metoder och du får kunskap om de datasystem som används inom yrket.

Fordons- och transportprogrammet på Marks Gymnasieskola är en yrkesutbildning inriktad mot personbil. Du läser utbildningen som lärling där minst hälften av lärandet är arbetsplatsförlagt, så kallat apl. Du kan därmed skapa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du har också möjlighet att lägga till kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller universitet om du vill.

PERSONBIL

Inriktningen personbil leder till arbete som personbilsmekaniker vilket är ett samlingsnamn för alla som felsöker, analyserar, reparerar och utför service och underhåll på lätta fordon. Som personbilsmekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper om hur enskilda komponenter är uppbyggda och fungerar, men också avancerad elektronik, problemlösning och datahantering. Även om dagens fordon är tekniskt avancerade så finns det många praktiska uppgifter att behärska, som byte av bromsklossar, växellådor svetsning och enklare karosseriarbeten. Kundvård är också en viktig del av yrket och branschen behöver mekaniker som har god social kompetens.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola