Fordons- och transportprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 29 november 2022

Bilbranschen präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav att hela tiden lära nytt. Här lär du dig det du behöver för att arbeta med personbilar, använda rätt utrustning och metoder och du får kunskap om de datasystem som används inom yrket.

Fordons- och transportprogrammet är en yrkesutbildning med inriktning mot person­bil och kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Du studerar som lärling och minst hälften av utbildningen är arbetsplats­förlagt lärande, så kallat apl. Du kan därmed skapa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter utbildningen.
Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstruk­turen för alla yrkes­program, men du har möjlighet attvälja bort dessa kurser om om du inte ser det som relevant i din utbildning.

PERSONBIL

Inriktningen personbil leder till arbete som personbilsmekaniker vilket är ett samlingsnamn för alla som felsöker, analyserar, reparerar och utför service och underhåll på lätta fordon. Som personbilsmekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper om hur enskilda komponenter är uppbyggda och fungerar, men också avancerad elektronik, problemlösning och datahantering. Även om dagens fordon är tekniskt avancerade så finns det många praktiska uppgifter att behärska, som byte av bromsklossar, växellådor svetsning och enklare karosseriarbeten. Kundvård är också en viktig del av yrket och branschen behöver mekaniker som har god social kompetens.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Exempel på jobb efter examen: Personbilsmekaniker, kundmottagare, reservdelstekniker, tekniker för personbilar och lätta fordon

Du kan bland annat studera vidare till: Fordonstekniker, järnvägsingenjör, specialist elmotordrivna fordon, flygledare, tekniker tunga fordon, högskoleingenjör bilsystemteknik

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola