Fordonsprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 15 maj 2019

Gillar du att lösa problem, ny teknik och vill arbeta med fordon? Vill du ha en
yrkesframtid i verksamheter som ligger i teknikutvecklingens framkant? Då är
inriktningen personbil på fordons- och transportprogrammet något för dig!

Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna  bilar och el-reparationerna utgör en allt större del av arbetsuppgifterna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd och regleras av en så kallad styrbox. De flesta verkstäder arbetar med flera bilmärken men ofta är det personal med kunskaper om specifika bilmärken samt kunskaper inom data och elektronik som efterfrågas.

INRIKTNING: PERSONBIL

Inriktningen personbil leder till arbete som personbilsmekaniker
vilket är ett samlingsnamn för alla som felsöker, analyserar, reparerar och
utför service och underhåll på fordon. Yrkesutbildningen ger dig kunskaper om hur enskilda komponenter är uppbyggda och fungerar, men också avancerad elektronik, problemlösning och datahantering. Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning, svetsning och
enklare karosseriarbeten.

Fordonsprogrammet på MG ges endast som lärlingsförlagd. Läs mer om vad det innebär här. 

Publicerad av: