Försäljnings- och serviceprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 6 maj 2022

En framgångsrik handel är lika med ett framgångsrikt samhälle. Handeln är en viktig näring som ständigt utvecklas och syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om det sker i butik eller via näthandel.

Handeln är en bransch med ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter, mycket på grund av digitalisering och kundernas ökade medvetenhet. Därför är handeln i ständigt behov av personal med rätt kom­petens. I yrkeslivet kommer kontakten mellan människor att vara en central del av din vardag. Därför kommer du att få utveckla din förmåga att kommunicera och skapa hållbara affärs- och medarbetarrelationer på bästa sätt. Entreprenörskap är också en viktig del av utbildningen.

På det här programmet får du lära dig om för­säljning, marknadsföring, kommunikation och programhantering. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor och är serviceinriktad. Den ger dig bland annat kunskap om kommunikation, butiksarbete, inköp samt om modern teknik och e-handel. Du får även kun­skaper om service, ledarskap och företagande samt entreprenörskap.

Försäljnings- och serviceprogrammet är en yrkesutbild­ning som du hos oss går som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du kan därför skaffa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du har också möjlighet att välja kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller universitet.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: Butikssäljare, företagssäljare, lagerarbetare, marknadsassistent, inköpsassistent, kundtjänstmedarbetare

Du kan bland annat studera vidare till: Butikschef, webbutvecklare e-handel, jurist handels- och marknadsrätt, butikskommunikatör, affärsutvecklare, tullspecialist, internationell säljare

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola