Försäljnings- och serviceprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 29 november 2022

En framgångsrik handel är lika med ett framgångsrikt samhälle. Handeln är en viktig näring som ständigt utvecklas och syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om det sker i butik eller via näthandel.

Handeln är en bransch med ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter och är i ständigt behov av personal med rätt kom­petens. I yrkeslivet kommer kontakten mellan människor att vara en central del av din vardag. Därför kommer du att få utveckla din förmåga att kommunicera och skapa hållbara affärs- och med­arbetarrelationer på bästa sätt. Entreprenörskap är också en viktig del.
NYHET - År tre erbjuder vi alla elever på programmet att ta truckkort, vilket är meriterande när du söker jobb.
På försäljnings- och serviceprogrammet får du lära dig om för­säljning, marknadsföring, kommunikation och programhantering. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor och är service­inriktad. Du får bland annat kunskap om kommunikation, butiksarbete, inköp samt om modern teknik och e-handel, samt kun­skaper om service, ledarskap och företagande.
Det här är en yrkes­utbild­ning som du hos oss går som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du kan därför skaffa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstruk­turen för alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om om du inte ser det som relevant i din utbildning.

Läs mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Exempel på jobb efter examen: Butikssäljare, företagssäljare, lagerarbetare, marknadsassistent, inköpsassistent, kundtjänstmedarbetare

Du kan bland annat studera vidare till: Butikschef, webbutvecklare e-handel, jurist handels- och marknadsrätt, butikskommunikatör, affärsutvecklare, tullspecialist, internationell säljare

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola