LIU - Lokal idrottsutbildning

Senast uppdaterad den 19 januari 2024

LIU är en lokal idrottsutbildning som vänder sig till dig som är beredd att göra en seriös satsning på fotboll eller en individuell idrott samtidigt som du läser ett nationellt gymnasieprogram.

 

LIU FOTBOLL

LIU fotboll vänder sig till dig som är talangfull inom fotboll och är beredd att göra en seriös satsning på såväl din idrott som skolan. När du läser LIU fotboll har du två morgonträningar i veckan på skolan, övrig träning bedrivs i samarbete med din förening. Du spelar även matcher med din ordinarie förening. 

Tränare och lärare är:
Glenn Dower - idrottslärare samt tränarutbildning Uefa B,
Fredrik Larzénius - idrottslärare samt tränarutbildning B Ungdom
Dag-Einar Töråsen - idrottslärare samt målvaktstränare, har även tränarutbildning Uefa B.
Johannes Hidebring

Vi har tillgång till konstgräsplan med fullmått bara femtio meter från skolan. Träning bedrivs utomhus året runt och det är därför viktigt att du klär dig efter väder. Viss träning bedrivs även i Arenahallen (fullmått), simhallen Kaskad samt skolans gym.

Studier på LIU innebär att du läser kurserna idrott och hälsa – specialisering 1 och 2, på sammanlagt 200 poäng. Dessa kurser väljer du som ditt individuella val. Beslut om utökade kurser tas av rektor.

LIU ÖVRIGA IDROTTER

Du kan kombinera sina gymnasiestudier med en individuell idrott som vi inte erbjuder på skolan. Du följer då ditt valda program på Marks Gymnasieskola men läser också idrott och hälsa, specialisering 1 och 2. En förutsättning är att du har en idrottsförening bakom dig och att du tar ansvar för både din träning och den kursplan som vi upprättar tillsammans.

På LIU hos oss läser du specialisering till viss del på skolan, men också genom så kallat apl (arbetsplatsförlagt lärande) på respektive idrottsförening eller klubb. Det kan med fördel ske under ordinarie träningstider. Föreningen och dess tränare sätter betyg tillsammans med lärare vid idrottsgymnasiet.

Föreningen har inte några ekonomiska åtaganden när det gäller apl, förutom de kostnader som redan finns i samband med din träning. Det är inte heller möjligt för skolan att ekonomiskt ersätta förening eller tränare för sin medverkan i specialiseringskurserna.

ANSÖKAN 

LIU Fotboll

Ansökan till LIU fotboll sker i samband med gymnasievalet via Antagningsenheten Sjuhärad. Du söker ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med Idrottsgymnasiet (se vilka nedan). I din ansökan gör du en intresseanmälan till den idrott du vill studera och anger ditt idrottsval under "Annat val 2". Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad som du skall fylla i och skicka tillbaka enligt anvisning. För att bli antagen måste du också bli antagen till programmet du söker.

LIU Övriga idrotter

En förutsättning för att bli antagen till en individuell idrott som vi inte erbjuder på skolan är att du har en idrottsförening bakom dig och att du tar ansvar för både din träning och den kursplan som vi upprättar tillsammans. 

Föreningen har inte några ekonomiska åtaganden när det gäller apl, förutom de kostnader som redan finns i samband med din träning. Det är inte heller möjligt för skolan att ekonomiskt ersätta förening eller tränare för sin medverkan i specialiseringskurserna.

Ansökan till LIU övriga idrotter sker i samband med gymnasievalet via Antagningsenheten SjuhäradNär du söker till ett av de nationella programmen på Marks Gymnasieskola gör du en intresseanmälan till idrottsgymnasiet och anger fotboll som idrottsval under "Annat val 2". Du får sedan en ansökningsblankett hemskickad som du skall fylla i och skicka tillbaka enligt anvisning.

För att bli antagen måste en kursplan vara utformad och godkänd av skolan senast 1 juni. Du måste också bli antagen till programmet du söker.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola