NIU - Nationell idrottsutbildning

Senast uppdaterad den 5 oktober 2022

För nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i basket kan ämnet specialidrott läsas upp till 700 poäng. NIU har främst lokal och regional antagning och kommunen beslutar om inackorderingsstöd.

NIU BASKET

Studier

Som elev på NIU följer du den poängplan för det program du blivit antagen till. Du kommer att läsa minst 400 poäng specialidrott av programmets totala antal poäng, 2500 poäng. De obligatoriska kurserna är Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Träning- och tävlingslära 1 och 2. Du har möjlighet att läsa utökade kurser inom specialidrott upp till 300 poäng extra. Idrottsledarskap samt Idrottsspecialisering 3 och Tränings- och tävlingslära 3. Vid utökad kurs läser du sammanlagt 500–700 poäng specialidrott. Vill du läsa utökade kurser lämnar du en ansökan till mentor innan slutet av år 1. Rektor beslutar sedan om du ges möjlighet att läsa utökade kurser. Vid behov finns även möjligt att lägga upp studierna över fyra år.

Träning och spel

I utbildningen ingår tre obligatoriska morgonpass i veckan. Du kommer även att erbjudas eftermiddagspass i veckan med respektive samarbetsklubb. 

Tjejer på NIU har möjlighet till spel i Svenska Basketligan Dam, Division 2 eller ungdomsserier genom Marbo Basket. Killarna har möjlighet till spel i Basketettan Södra eller ungdomsserier genom Marbo Basket. Serieindelning kan skilja sig åt från år till år beroende på klubbarnas resultat från föregående år eller om annat beslutas av samarbetsklubbens styrelse. Du har också möjlighet att spela vidare i din hemmaklubb.

Våra träningar bedrivs bland annat i Arenahallen (fullmått) och Kinnahallen som är godkänd för ligaspel.

Boende och mat

Elever som kommer utifrån till Marks kommun får hjälp med att skaffa boende. Några har föredragit att dela lägenhet eller ha eget boende och vi bistår med detta så gott vi kan. På skolan serveras gedigen lunch med salladsbuffé. Mellanmål köper eleverna i skolcaféet.

Har du frågor och funderingar, hör gärna av dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ansökan

Ansökan till NIU Basket-utbildningen sker mellan 1 september och 1 december via portalen gymnasieansokan.basket.se. OBS! Denna ansökan är endast till NIU-utbildningen. Du behöver också göra en ansökan till ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med NIU, via antagningsenheten i din hemkommun. 

Det är ett krav för att gå NIU Basket att man också kommer in på ett av de kombinerbara programmen på Marks Gymnasieskola. Studier på NIU går att kombinera med ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet samt teknikprogrammet. Hör med din studie- och yrkesvägledare för mer information kring gymnasievalet.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad av: Marks Gymnasieskola