NIU - Nationell idrottsutbildning

Senast uppdaterad den 29 oktober 2021

Gemensamt för både vårt riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i basket är ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700 poäng. NIU har främst lokal/regional antagning och kommunen beslutar om inackorderingsstöd.


STUDIER

Som elev på NIU följer du den poängplan för det program du blivit antagen till. Du kommer att läsa minst 400 poäng specialidrott av programmets totala antal poäng, 2500 poäng. De obligatoriska kurserna är Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Träning- och tävlingslära 1 och 2. Du har möjlighet att läsa utökade kurser inom specialidrott upp till 300 poäng extra. Idrottsledarskap samt Idrottsspecialisering 3 och Tränings- och tävlingslära 3. Vid utökad kurs läser du sammanlagt 500-700 poäng specialidrott. Vill du läsa utökade kurser lämnar du en ansökan till mentor innan slutet av år 1. Rektor beslutar sedan om du ges möjlighet att läsa utökade kurser. Vid behov finns även möjligt att lägga upp studierna över 4 år.

TRÄNING OCH SPEL

I utbildningen ingår tre obligatoriska morgonpass i veckan. Du kommer även att erbjudas eftermiddagspass i veckan med respektive samarbetsklubb. 

Tjejer på NIU kommer få erbjudande om att tillhöra BK Marbo och spela i Basketligan dam, BEDS eller Div II, beroende på individuell utveckling och nivå. Killar på NIU kommer få erbjudande att tillhöra Borås Basket om man är aktuell för spel i Basketligan Herr eller BK Marbo när spel är aktuellt i Div II. Serieindelning kan skilja sig åt från år till år beroende på klubbarnas resultat från föregående år eller om annat beslutas av samarbetsklubbens styrelse. Du har också möjlighet att spela vidare i din hemmaklubb.

Våra träningar bedrivs bland annat i Arenahallen (fullmått), Kinnahallen som är godkänd för ligaspel samt Ängshallen (fullmått). Mer information om träning, studier och försäkringar med mera finns i dokumentet ”Viktigt att veta inför dina studier på NIU basket på Marks Gymnasieskola” som du finner längst ner på sidan.

VARDAGSLIV

Skolan har ett elevboende i direkt anslutning till skolan. Här erbjuds RIG-elever boende. Önskar du som NIU-elev ett rum anmäler du ditt intresse till rektor i samband med antagningen. Du blir erbjuden rum i mån av plats.

Elevboendet är inte ett internat, och det innebär att utanför skoltid ligger det fulla ansvaret på vårdnadshavarna. Skolan behöver därför samarbeta med vårdnadshavare för att hjälpa ungdomarna i deras vardagsliv. Det gör vi bland annat genom att hålla ett antal digitala dialogmöten varje år. Boendevärden är också här ett viktigt stöd.

På skolan serveras gedigen lunch med salladsbuffé. Mellanmål köper eleverna i caféet. Vid plats på elevboendet lagar eleven egen mat i det gemensamma köket. Det finns också möjlighet att boka ett matabonnemang med skolan. Mer information kan du få av verksamhetsansvarig.

ANSÖKAN

Ansökan till NIU utbildningen Basket sker senast 1 december på separat blankett som du finner längst ner på sidan. OBS! Denna ansökan är endast till NIU-utbildningen. Du behöver också göra en ansökan till ett av de nationella program på Marks Gymnasieskola som går att kombinera med NIU, via antagningsenheten i din hemkommun. Söker du till RIG och är intresserad av NIU behöver du inte göra en separat NIU-ansökan.

Det är ett krav för att gå NIU Basket att man också kommer in på ett av de kombinerbara programmen på Marks Gymnasieskola. Studier på NIU går att kombinera med ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, estetprogrammet samt teknikprogrammet. Hör med din studie- och yrkesvägledare för mer information kring gymnasievalet.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola