Introduktionsprogram

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här kan du i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill eller till annan fortsatt utbildning.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar.

PROGRAMINRIKTAT VAL

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det. Programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskole­förberedande program.

SPRÅKINTRODUKTION

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska som andraspråk, men vi erbjuder också möjligheten att studera andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION

Yrkesintroduktion är till för dig som inte har be­hörighet för att söka ett nationellt program. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram. Här varvas studierna med arbetsplatsförlagt arbete, så kallat apl, ute på ett företag.

NATIONELLT YRKESPAKET

Uppstart av nationellt yrkespaket på Marks Gymnasieskola planeras till höstterminen 2024. Här kan du som saknar gymnasieexamen söka utbildning mot barn- och fritids­programmet, vård- och omsorgsprogrammet och industritekniska programmet. Du kan läsa mer om nationella yrkespaket för introduktionsprogram på Skolverkets webbplats.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola