Introduktionsprogrammen

Senast uppdaterad den 27 december 2018

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här ges du möjlighet att i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill.


INDIVIDUELLT ALTERNATIV - IMIND

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Utbildningen är tvåårig och målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar.

PROGRAMINRIKTAT VAL - IMPRO

Programinriktat val ersätter de tidigare utbildningarna preparandutbildning och programinriktat individuellt val. Programinriktat val är anpassat för dig som saknar enstaka betyg från grundskolan för behörighet till ett visst nationellt program. Det nationella program som utbildningen riktar sig mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig till detta val behöver du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, samt ytterligare fem ämnen (varav minst ett är engelska eller matematik).

SPRÅKINTRODUKTION - IMSPR

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen är tvåårig och fokuserar på svenska som andraspråk.

YRKESINTRODUKTION - IMYRK

Utbildningen vänder sig till dig som inte har behörighet till nationellt program. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram.

Publicerad av: