Introduktionsprogram

Senast uppdaterad den 22 maj 2023

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här kan du i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV – IMA

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Utbildningen är tvåårig och målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar.

YRKESINTRODUKTION – IMY

Den här utbildningen vänder sig till dig som inte har behörighet till nationellt program. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram.

PROGRAMINRIKTAT VAL - IMV

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det. Programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

SPRÅKINTRODUKTION – IMS/SPRINT

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen är tvåårig och fokuserar på svenska som andraspråk, men vi erbjuder också möjligheten att studera andra ämnen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola