Gymnasial lärling

Senast uppdaterad den 17 april 2019

Hos oss kan du välja att läsa din yrkesutbildning som lärling. Du får en yrkesexamen och möjlighet till allmän högskolebehörighet, precis som på skolförlagd utbildning. Skillnaden är att du genomför din utbildning på annat sätt, till stor del ute på en arbetsplats.


FÖRDELAR MED LÄRLINGSUTBILDNING

Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb och anställning ökar. Du har dessutom möjlighet till lärlingsanställning och kan söka en extra lärlingsersättning på CSN. Du har också möjlighet att läsa in allmän högskolebehörighet.

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?

För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du vara motiverad och intresserad av yrket. Det är extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och vara nyfiken. Du behöver vara kommunikativ och ha social kompetens, vara bekväm med vuxna och sköta dina studier. Du behöver också vara beredd att göra hela arbetsdagar eftersom du följer arbetsplatsens tider. På arbetsplatsen har du en handledare som ansvarar för dig. Yrkesläraren gör besök med jämna mellanrum för att följa upp lärandet och sätta upp nya mål.

VAD GÄLLER VID LÄRLINGSUTBILDNING?

När du går lärlingsutbildning går du i en lärlingsklass med elever från alla yrkesprogram. Minst halva tiden av de tre åren är du på en arbetsplats. Du får en yrkesexamen och möjlighet till allmän högskolebehörighet och du får förhöjt CSN med 1000 kr/månad för att täcka mat och eventuella reseutgifter.

KRAV PÅ APL-PLATSEN

På apl-platsen ska det finns en lämplig handledare som gått handledar-utbildning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och följa skolans värdegrund och arbetsmoment som utförs ska vara kopplade till skolans kurser. Det är också viktigt att apl-platsen har ett tätt samarbete med skolan.

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING

På industriprogrammet finns möjlighet till gymnasial lärlingsanställning (GLA). GLA innebär att du får en lärlingsutbildning samtidigt som du är anställd och du får en lärlingslön från företaget. Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som
beslutar om GLA.

PROGRAM SOM ERBJUDER LÄRLINGSUTBILDNING

Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning Husbyggnad med profilerna Betongarbetare eller Murare, samt inriktningarna Mark och anläggning eller Måleri

Barn- och fritidsprogrammet - inriktningarna Fritid och hälsa eller Pedagogiskt arbete

El- och energiprogrammet - inriktningarna Automation eller Elteknik

Fordonsprogrammet - inriktning Personbil

Handel- och administrationsprogrammet - inriktning Handel och service

Hantverksprogrammet - inriktning Frisör

Industritekniska programmet - inriktningarna Produkt och maskinteknik eller Svetsteknik

Restaurang- och livsmedelsprogrammet - inriktning Kök och servering

VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning VVS

Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Publicerad av: