Gymnasial lärling

Senast uppdaterad den 22 februari 2024

Hos oss kan du välja att gå din yrkesutbildning som lärling. Du får en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet, precis som på skolförlagd utbildning. Skillnaden är att du genomför din utbildning på annat sätt, till stor del ute på en arbetsplats.

FÖRDELAR MED LÄRLINGSUTBILDNING

Att studera som lärling är bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekni­ken i branschen. Du blir en del av ett arbetslag på ett företag och får in en fot i arbetslivet. Du får för­ståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt och du skaffar dig massor av goda kontakter och erfarenheter att lägga till i ditt CV. En lärlingsutbildning ger dig en yrkes­examen som ökar dina möjlig­heter till sommar­jobb och att bli anställd efter gymnasiet. Du får också allt du behöver för att kunna studera vidare efter gymnasiet.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Du kan alltid studera vidare. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i programstrukturen för alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

HUR GÅR DET TILL?

Som lärling på Marks Gymnasieskola går du antingen i en lär­lings­klass med elever från andra yrkesprogram, eller i en klass med elever från skolförlagda program, beroende på vilket program du valt. Till skillnad från skolförlagd utbildning är minst hälften av dina tre gymnasieår arbetsplatsförlagt lärande, då du är ute på en apl-plats. Där har du en handledare som stöttar dig och som också har nära kontakt med skolan.

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?

För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du vara motiverad och intresserad av yrket. Det är extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och vara nyfiken. Det är viktigt att du känner dig bekväm med vuxna, att du är kommunikativ och har social kompetens. Eftersom du följer arbetsplatsens tider behöver du också vara beredd på att göra hela arbetsdagar. Självklart förväntas du samtidigt sköta dina studier. Det är viktigt att du har godkända betyg även i de gymnasiegemen­samma ämnena för att få din examen.

APL-PLATSEN

Skolan ställer också krav på apl-platserna. Det ska finnas en lämplig handledare som har gått Skolverkets handledar­utbildning och det ska finnas rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till. Arbetsmiljön måste vara godtagbar och följa skolans värdegrund.

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING - GLA

På vissa program finns möjlighet till så kallad gymnasial lärlingsanställning (GLA). Det innebär att du får en utbildning samtidigt som du är anställd och du får en lärlingslön från företaget. Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som beslutar om GLA.

PROGRAM SOM ERBJUDER LÄRLINGSUTBILDNING

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Industritekniska programmet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet

Publicerad av: Marks Gymnasieskola