Naturvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 29 november 2022

Naturvetenskap handlar om att förstå hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning för den som är studiemotiverad och nyfiken på omvärlden. Den ger dig den bredaste behörigheten för universitets- och högskoleutbildningar, även internationellt.

Här sammanfogas den klassiska vetenskapen med de senaste rönen inom naturvetenskapens olika områden. Under utbildningen läser du en hel del matematik, och du använder även dina mattekunskaper inom andra ämnesområden, som kemi och fysik. Du får kunskaper om saker som hur vi människor påverkar miljön, hur fysikens lagar fungerar och hur människokroppen är uppbyggd.

VÅRA INRIKTNINGAR

LIFE SCIENCE – NATURVETENSKAP

Med denna spännande inriktning får du fördjupa dig inom bioteknik, sjukdomar och läkemedel. Teori varvas med laborationer och ger dig en stabil bas för fortsatta studier inom framtidsområdet Life Science. Inriktningen passar även dig som vill läsa vidare inom andra naturvetenskapliga områden, exempelvis till civilingenjör.

MODERN SOCIETY – NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Här kommer du att studera moderna utmaningar inom kriminalteknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskap kombineras med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för samhället, tekniken och naturen.

Utbildningen går att kombinera med idrottsgymnasiet.

Exempel på kurser: Biologi, fysik, kemi, moderna språk, matematik, historia, samhällskunskap, specialiceringskurser, bioteknik, psykologi

Du kan bland annat studera vidare till: Läkare, veterinär, civilingenjör, ekonom, jurist, marinbiolog, biolog, fysiker, miljöstrateg, tandläkare

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola