Naturvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023

Naturvetenskap handlar om att förstå hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Det här är programmet för dig som är studiemotiverad och vill lära dig mer. Utbildningen ger dig den bredaste behörigheten för vidare studier vid universitet och högskola, även internationellt. Här sammanfogas klassisk naturvetenskap med fördjupad humaniora. Under utbildningen studerar du en hel del matematik och de ämnes­kunskaperna ger god grund för kemi och fysik. Vi studerar även hur människor påverkar sin miljö, hur fysikens lagar fungerar och hur människo­kroppen är uppbyggd.

VÅRA INRIKTNINGAR

NATURVETENSKAP

Här får du fördjupa dig inom bland annat bioteknik, medicin, matematik och fysik. Teori varvas med laborationer och du får en stabil bas för fortsatta studier inom exempelvis Life Science. Inriktningen är perfekt för dig som vill studera vidare till yrken som läkare, biolog eller civilingenjör.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Här studerar du aktuella teorier inom kriminologi, sam­hälls­­vetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskap kopplas samman med studier av människan som en biologisk, social och kulturell varelse. Inriktningen ger dig en bred och fördjupad förståelse av samhället, människan och naturen och kombinerar naturvetenskap med humaniora. som till exempel vill bli psykolog, kriminolog eller arkitekt.

Utbildningen går att kombinera med idrottsgymnasiet.

Exempel på kurser: Biologi, fysik, kemi, moderna språk, matematik, historia, samhällskunskap, specialiceringskurser, bioteknik, psykologi

Du kan bland annat studera vidare till: Läkare, veterinär, civilingenjör, ekonom, jurist, marinbiolog, biolog, fysiker, miljöstrateg, tandläkare

Individuella val per program och inriktning 2023-2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola