Naturvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 16 januari 2019

Är du intresserad av biologi, fysik, kemi och matematik? I så fall är naturvetenskapsprogrammet något för dig. Utbildningen sammanfogar den klassiska vetenskapen med de senaste rönen inom naturvetenskapens olika områden och ger dig en bred grund för fortsatta studier Du berikar även din bild av världen och livet med hjälp av de samhällsvetenskapliga ämnena.

VÅRA PROFILER

LIFE SCIENCE - NATURVETENSKAP

En spännande profil för dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom bioteknik, sjukdomar och läkemedel. Teori varvas med laborationer och ger dig en stabil bas för fortsatta studier inom framtidsområdet Life Science. Denna inriktning passar även dig som vill fortsätta dina studier inom andra naturvetenskapliga områden, exempelvis civilingenjör.

MODERN SOCIETY – NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Här kommer du att studera aktuella utmaningar inom kriminalteknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskap kombineras med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för samhället, tekniken och naturen.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

Publicerad av: