Samhällsvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 8 september 2023

Samhällsvetenskap handlar om att se världen i ett större perspektiv, att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i. För det behövs kunskap om livsvillkor i olika kulturer, mänskliga rättigheter och internationella sammanhang, vilket du får här.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill bredda sin syn på världen och vill hålla alla dörrar öppna för att kunna läsa vidare på universitet och högskola, även internationellt. Här får du kunskap om det globala och vilka faktorer som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

En stor del av utbildningen ägnas åt att studera etik, samhällsvetenskap och miljöfrågor. Vi fördjupar oss även i ämnen som demokrati och kommunikation bland annat genom att arrangera demokratidagar och skolval. Vi anordnar även en FN-simulering som bjuder in skolans elever till debatt och diskussion. Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i internationella projekt både på hemmaplan och utomlands. Bland annat är vi Amnesty's skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för EU.

VÅRA INRIKTNINGAR

BETEENDEVETENSKAP

Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av kunskaper om människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisationer och samhällen under olika förutsättningar.

SAMHÄLLSVETENSKAP

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskaperna. Inriktningen ger dig kunskaper om de förhållanden som påverkar världspolitiken. Vi fokuserar på samhällsuppbyggnad, historia, demokrati och mänskliga rättigheter.

Programmet går att kombinera med idrottsgymnasiet

Exempel på kurser: Filosofi, psykologi, moderna språk, kommunikation, sociologi, ledarskap och organisation, internationella relationer

Du kan bland annat studera vidare till: Polis, psykolog, beteendevetare, socionom, sjuksköterska, journalist, jurist, lärare, präst

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola