Samhällsvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 5 februari 2024

Samhällsvetenskap handlar om att se världen i ett större perspektiv, att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i. För det behövs kunskap om människan och samhället, livsvillkor i olika kulturer, mänskliga rättigheter och internationella sammanhang, vilket du får här.

Det här är ett program för dig som vill bredda din syn på världen och vill hålla alla dörrar öppna för att kunna studera vidare på universitet och högskola, även internationellt. Här får du kunskap om det globala och vilka faktorer som påverkar möjlig­heterna att bygga ett hållbart samhälle. En stor del av utbildningen ägnas åt att studera etik, samhällsvetenskap och miljöfrågor. Vi fördjupar oss även i ämnen som demokrati och kommunikation bland annat genom att arrangera demokrati­­dagar och skolval. Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i internationella projekt både på hemma­plan och utomlands. Bland annat är vi Amnestys skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för EU.

VÅRA INRIKTNINGAR

BETEENDEVETENSKAP

Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt och med den här inriktningen får du lära dig mycket om människan genom kurser som psykologi, sociologi och etnicitet och kulturmöten. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av kunskaper om människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisationer och samhällen under olika förutsättningar.

SAMHÄLLSVETENSKAP

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskaperna. Inriktningen ger dig kunskaper om de förhållanden som påverkar världspolitiken. Vi fokuserar på samhällsuppbyggnad, historia, demokrati och mänskliga rättigheter, men du får också lära dig mer om samhällsproblem som kriminalitet och åtgärder för brottsförebyggande.

Programmet går att kombinera med idrottsgymnasiet

Exempel på kurser: Filosofi, psykologi, kriminologi, moderna språk, kommunikation, sociologi, ledarskap och organisation, internationella relationer

Du kan bland annat studera vidare till: Polis, psykolog, beteendevetare, socionom, sjuksköterska, journalist, jurist, lärare, präst

Individuella val per program och inriktning 2023–2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola