Samhällsvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 27 december 2018

Samhällsvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier på högskolan inom ett brett samhällsvetenskapligt och humanistiskt område.


Hos oss lär du dig att se på världen ur ett globalt perspektiv samt vilka faktorer som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Vi ägnar stor del att studera etik, genus och miljöfrågor. Vi fördjupar oss även i ämnen som demokrati och kommunikation genom att arrangera demokratidagar och skolval. Vi anordnar även en FN-simulering som bjuder in skolans elever till debatt och diskussion.

VÅRA INRIKTNINGAR

HUMAN BEHAVIOUR - BETEENDEVETENSKAP

Inriktningen beteendevetenskap ger dig ökad förståelse för människan som individ och hur vi fungerar i grupp. Här studerar du psykologi, sociologi, kommunikation och ledarskap.

INTERNATIONAL RELATIONS - SAMHÄLLSVETENSKAP 

På inriktningen samhällsvetenskap lär du dig om de förhållanden som påverkar världspolitiken. Vi fokuserar på samhällsuppbyggnad, historia, demokrati och mänskliga rättigheter.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

Publicerad av: