Teknikprogrammet

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023

Teknik grundar sig i människans strävan att övervinna sina begränsningar – att skapa föremål och metoder för att kunna uppfylla sina önskningar och behov. Dagens samhälle är helt beroende av teknik för att fungera.

Teknikprogrammet är en utbildning för dig som är studiemotiverad och gillar att lösa problem. Matematik och fysik är centrala byggstenar för att förstå och analysera sammanhang. Programmet har tre inriktningar och är en god grund för vidare studier på högskola eller universitet, även inom naturvetenskap.

PROFESSIONELL TEKNIKUTVECKLING

På teknikprogrammet har vi goda och nära samarbeten med lokala företag och industrin. Syftet är att säkra teknikbranschens behov av kvalificerad arbetskraft och att ge dig en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier. Vi arbetar också ämnes­integrerat och kombinerar teori med praktiska projekt ute på olika företag.

VÅRA INRIKTNINGAR

INFORMATIONSTEKNIK

Här får du bland annat lära dig datorteknik, programmering och webbutveckling. Du skapar dynamiska webbsidor och lär dig om hård- och mjuk­varor samt att programmera mikroprocessorer.

PRODUKTIONSTEKNIK

Här fokuserar vi på att lösa problem praktiskt och teoretiskt. Du lär dig CAD-teknik, automation, hur produktionslinjer styrs och industriell produktion.

DESIGN

Här utvecklar du din kreativitet och förverkligar dina idéer när det gäller design och produktutveckling. Du kommer att arbeta med skiss- och ritteknik, CAD-program och konstruktion.

Programmet går att kombinera med idrottsgymnasiet.

Exempel på kurser: CAD, design, teknik, matematik, fysik, konstruktion, mekatronik, programmering, webbteknik

Du kan bland annat studera vidare till: Arkitekt, industridesigner, civilingenjör, spelutvecklare, byggnadsingenjör, designer, programmerare, ekonom, jurist

Individuella val per program och inriktning 2023–2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola