Teknikprogrammet

Senast uppdaterad den 3 december 2018

Teknikprogrammet, här börjar framtiden! Tycker du att ny teknik är spännande? Har du idéer för att lösa framtidens problem? Vill du arbeta i kreativa projekt?
Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier i teknik och naturvetenskap.

På Teknikprogrammet får du utlopp för din nyfikenhet, uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga. Du bygger din kunskap om teknik både i teori och genom praktiska projekt. Du får en god grund för vidare studier, där matematik är en av de centrala byggstenarna. I åk 1 får du prova på alla våra inriktningar inför valen som görs till åk 2. Möjlighet att läsa gymnasiets samtliga matte- och fysikkurser gör dig väl förberedd för högskolestudier.

VÅRA INRIKTNINGAR

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Inriktningen lägger fokus på design och skapande av nya produkter. Med skiss- och ritteknik, avancerade CAD-program och modeller tar du fram förslag på nya produkter och produktförbättringar. Här lär du dig processerna som ligger bakom produktutveckling. Du visar att det du utvecklat kommer att hålla samt lämpligt sätt att tillverka produkten. Du lär dig också att använda programvaror för grafisk design.

PRODUKTIONSTEKNIK

Produktionsteknik fokuserar på kunskapen om hur olika produktionsmetoder fungerar. Du lär dig CAD-teknik, automationsteknik, hur du skapar systemflöden samt hur produktionslinjer styrs och fungerar.

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

Gillar du E-sport? Informations- och medieinriktningen lär dig tekniken bakom och utmanar din kreativitet. Du skapar dynamiska, databasdrivna webbsidor. Du får grundläggande kunskaper om datorns hård- och mjukvara samt hantera och administrera nätverk.

Programmet kan kombineras med Idrottsgymnasium.

Publicerad av: