Teknikprogrammet

Senast uppdaterad den 30 januari 2020

Teknik grundar sig i människans strävan att övervinna sina begränsningar – att skapa föremål och metoder för att kunna uppfylla sina önskningar och behov. Dagens samhälle är helt beroende av teknik för att fungera.

Teknikprogrammet är en utbildning för dig som är studiemotiverad och gillar att lösa problem. Matematik och fysik är centrala byggstenar för att förstå och analysera sammanhang. Programmet har tre inriktningar hos oss och är en god grund för vidare studier på högskola eller universitet, även inom naturvetenskap.

PROFESSIONELL TEKNIKUTVECKLING

Välkommen till Marks egen teknikakademi! Det innebär att vi har goda och nära samarbeten med lokala företag och industrin. Syftet är att säkra teknikbranschens behov av kvalificerad arbetskraft och att ge dig en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier.

Vi arbetar också ämnesintegrerat och kombinerar teori med praktiska projekt ute på olika företag.

VÅRA INRIKTNINGAR

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Här utvecklar du din kreativitet och förverkligar dina idéer när det gäller design och produktutveckling. Du kommer att arbeta med skiss- och ritteknik, avancerade CAD-program och med att ta fram modeller.

PRODUKTIONSTEKNIK

Här fokuserar vi på att lösa problem praktiskt och teoretiskt. Du lär dig CAD-teknik, automation, hur produktionslinjer styrs och om industriell produktion.

INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK

Här får du bland annat lära dig datorkommunikation, programmering och webbutveckling. Du skapar dynamiska webbsidor och lär dig om hård- och mjukvaror samt att hantera och administrera nätverk.

Programmet går att kombinera med idrottsgymnasiet.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola