Vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad den 3 december 2018

Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program som lägger stor vikt vid kommunikation och bemötande.


Vård- och omsorgsprogrammet yrkesförberedande program, vi lägger stor vikt vid kommunikation och bemötande. För att skapa förståelse för reaktioner i olika skeden av livet ingår kurser i beteendevetenskap och psykologi. Utbildningen har minst 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik. Årligen genomför

också eleverna hälsokontroller på skolans personal. De genomgår även ett larmdygn där vi skapar realistiska situationer att öva på, t ex skottlossning, räddning i vatten och på land samt brandsläckning.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att du kan
välja utökad studiegång som matchar företagens önskemål och få ett särsklilt diplom, vilket gör att du blir attraktiv att anställa.

VÅRA PROFILER

RÄDDNINGSMEDICIN

Vår profil räddningsmedicin övar din förmåga att kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och kollegor. Du lär dig planera och utföra egna vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall. Vårt nära samarbete med räddningstjänsten innebär att du förlägger delar av utbildningen tillsammans med dem.

INTERNATIONELLT ARBETE

Vår profil mot internationellt arbete ger dig perspektiv på hur vården fungerar i olika delar av världen. Här lär du dig kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang, vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Under utbildningen kan du även komma att göra en del av din praktik i Norge.

Vård- och omsorgsprogrammet går att läsa som lärlingsutbildning.

 

Publicerad av: