Vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad den 9 mars 2020

Vård och omsorg handlar om att ta hand om skador och faror men också att se och utveckla det friska och positiva – och att sätta guldkant på livet för många människor.

På vård- och omsorgsprogrammet utvecklar du din förståelse för reaktioner vid olika skeenden i livet. Därför ingår kurser i beteendevetenskap och psykologi och du arbetar för att förebygga ohälsa genom att läsa kurser som hälsopedagogik, barnhälsovård och specialpedagogik. Du kan också utbilda dig till deltidsbrandman och välja att lägga till kurser som ger dig behörighet för att studera vidare på högskola eller universitet.

På båda våra profiler lär du dig hur man ger vård och omsorg. Grunden ligger i kursen medicin där anatomi, fysiologi samt vård och omsorgsarbete ingår. Vi skapar realistiska situationer för att öva på, med mycket teknik. I vårt gymnasiearbete får alla en handledarutbildning för vårdyrken.

JOBB- OCH KVALITETSGARANTI

När du avslutat din utbildning och fått din yrkesexamen erbjuder Marks kommun arbete som undersköterska. Som certifierade medlemmar i Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) garanterar vi att din utbildning håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som visar att du har studerat hos en certifierad utbildare. Läs mer om VO-college här >>

VÅRA PROFILER

VÅRD UTAN GRÄNSER

Den här profilen bygger på medmänskligt engagemang och global medvetenhet. Du fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs i utsatta delar av världen.

VÅRD INOM RÄDDNINGSMEDICIN

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Med denna profil får du en ubildning som gör att du kan söka tjänst som deltidsbrandman efter genomgångna prov.

Du kan läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola