Vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Vill du vara den som väljer världens viktigaste jobb? Vård och omsorg är en stor del av det samhälle vi lever i och utvecklas hela tiden. Vård och omsorg behöver dig!

Vill du arbeta med människor i olika skeenden i livet? I det här programmet ingår bland annat beteen­deveten­skap, psykologi, barnhälsovård samt funktions­förmåga och funktionsnedsättning. Läser du räddnings­medicin har du möjlighet att söka arbete som deltidsbrandman efter avslutad utbildning. Den här utbildningen lär dig hur man ger vård och omsorg. Grunden ligger i kurserna anatomi, fysiologi, social omsorg, hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Vi skapar realistiska situationer i våra metodsalar för att öva med mycket avancerad teknik.

I programmet ingår sammanlagt 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du har också möjlighet att läsa som lärling från och med årskurs två, vilket bland annat innebär att minst halva utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. Läs mer här!

JOBB- OCH KVALITETSGARANTI

När du avslutat utbildningen och fått din yrkes­examen er­bjuder Marks kommun arbete som undersköterska, en yrkes­titel som numera är skyddad av Socialstyrelsen. Som certifierade medlemmar i vård- och omsorgscollege garanterar vi att din utbildning håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som visar att du har studerat hos en certi­fierad utbildare. 
Läs mer om VO-college här >>

VÅRA PROFILER

VÅRD UTAN GRÄNSER - VOLONTÄRARBETE

Den här profilen bygger på medmänskligt engagemang och global medvetenhet. Du fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs i utsatta delar av världen.

VÅRD INOM RÄDDNINGSMEDICIN

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Med denna profil får du en utbildning som gör att du kan söka tjänst som deltidsbrandman efter genomgångna prov.

Du kan läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Exempel på jobb efter examen: Undersköterska, stödassistent, deltidsbrandman, biståndsarbetare, volontärarbetare

Du kan bland annat studera vidare till: Sjuksköterska, polis, brandman, militär, väktare, socionom, fysioterapeut, dietist, specialistundersköterska

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola