Vård- och omsorgsprogrammet

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Vill du vara den som väljer världens viktigaste jobb? Vård och omsorg är en stor del av det samhälle vi lever i och utvecklas hela tiden. Vård och omsorg behöver dig!

Här på vård- och omsorgsprogrammet utvecklar du din förståelse för människors reaktioner vid olika skeenden i livet. Kurser som ingår är bland annat beteendevetenskap, psykologi, barnhälsovård samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning. En nyhet är att du också har möjlighet att utbilda dig till deltidsbrandman. 

I de val du gör på programmet kan du alltid välja kurser som ger dig behörighet för att studera vidare på högskola eller universitet.

Inom våra profiler lär du dig hur man ger vård och omsorg. Grunden ligger i kurserna anatomi, fysiologi, social omsorg, hälso- och sjukvård samt omvårdnad. Vi skapar realistiska situationer i våra metodsalar för att öva med mycket avancerad teknik.

JOBB- OCH KVALITETSGARANTI

När du avslutat din utbildning och fått din yrkesexamen erbjuder Marks kommun arbete som undersköterska. Som certifierade medlemmar i Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) garanterar vi att din utbildning håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som visar att du har studerat hos en certifierad utbildare.
Läs mer om VO-college här >>

VÅRA PROFILER

VÅRD UTAN GRÄNSER

Den här profilen bygger på medmänskligt engagemang och global medvetenhet. Du fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs i utsatta delar av världen.

VÅRD INOM RÄDDNINGSMEDICIN

Akutsjukvård, ambulanssjukvård och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. Med denna profil får du en ubildning som gör att du kan söka tjänst som deltidsbrandman efter genomgångna prov.

Du kan läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: Undersköterska, stödassistent, deltidsbrandman, biståndsarbetare, volontärarbetare

Du kan bland annat studera vidare till: Sjuksköterska, polis, brandman, militär, väktare, socionom, fysioterapeut, dietist, specialistundersköterska

Publicerad av: Marks Gymnasieskola