VVS- och fastighetsprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

VVS står för de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp – ett hantverk som alltid kommer att behövas.

VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera rör och anläggningar för värme, vatten och avlopp. Hos oss läser du utbildningen som lärling och minst hälften av tiden är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda jobbmöjligheter.

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om om du vill. Läs mer här!

VVS

Programmets inriktning leder till yrket VVS-montör. Du lär dig att installera och reparera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar men också svetsteknik inriktad för VVS. Du får också kunskaper i ellära samt att installera och reparera pumpar, varmvattenberedare samt styr- och reglerutrustning.

VVS-yrket är ett traditionellt hantverk som moderniserats med ny teknik, till exempel de datoranordningar som finns i värme och kylanläggningar. Förutom att behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. I nybyggen behöver du kunna arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar.

VIKTIGA LICENSER INGÅR

I utbildningen ingår liftutbildning samt certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhetsutbildning som behövs för att få jobba med tillfälliga brand­farliga arbeten.

Du kan läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

Exempel på jobb efter examen: VVS-montör, isoleringsmontör, rörmokare, fastighetstekniker, industrimontör, ventilationsmontör, kyl- och värmepumpsmontör

Du kan bland annat studera vidare till: VVS-ingenjör, energitekniker byggnader, STI-ingenjör, VVS-projektör, drifttekniker, anläggningskonstruktör, kyl- och värme-pumpstekniker

Individuella val per program och inriktning 2023–2024

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola