VVS- och fastighetsprogrammet Lärlingsutbildning

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

VVS står för de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp – ett hantverk som alltid kommer att behövas.

VVS- och fastighetsprogrammet är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera rör och anläggningar för värme, vatten och avlopp. Hos oss läser du utbildningen som lärling och minst hälften av tiden är arbetplatsförlagt lärande, så kallat apl. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda jobbmöjligheter men kan alltid lägga till kurser som ger dig grundläggande behörighet för studier på högskola eller universitet.

VVS

Inriktningen leder till yrket VVS-montör. Du lär dig att installera och reparera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar men också svetsteknik inriktad för VVS. Du får också kunskaper i ellära samt att installera och reparera pumpar, varmvattenberedare och styroch reglerutrustning.

VVS-yrket är ett traditionellt hantverk som moderniserats med ny teknik, till exempel de datoranordningar som finns i värme och kylanläggningar. Förutom att behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. I nybyggen behöver du kunna arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar.

VIKTIGA LICENSER INGÅR

I utbildningen ingår kursen Säker Vatten, som är branschens kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer och som syftar till att minska riskerna för vattenskador. Dessutom ingår certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhetsutbildning som behövs för att få jobba med tillfälliga brand­farliga arbeten.

Du kan läsa mer om vad lärlingsutbildning innebär här.

 

Exempel på jobb efter examen: VVS-montör, isoleringsmontör, rörmokare, fastighetstekniker, industrimontör, ventilationsmontör, kyl- och värmepumpsmontör

Du kan bland annat studera vidare till: VVS-ingenjör, energitekniker byggnader, STI-ingenjör, VVS-projektör, drifttekniker, anläggningskonstruktör, kyl- och värme-pumpstekniker

Publicerad av: Marks Gymnasieskola