Kommunens upphandlingar

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Inför de flesta inköp måste Marks kommun göra en upphandling. Här får du veta mer om hur en upphandling går till. Du kan också följa våra pågående och våra planerade upphandlingar.

Vi annonserar våra upphandlingar i Visma TendSign, som är kommunens upphandlingsstöd. Där hittar du hela förfrågningsunderlaget i samma stund som vi offentliggör vår upphandling.

Du kan skaffa ett konto i Visma TendSign för att enkelt komma åt hela förfrågningsunderlaget för respektive upphandling. Kontot i Visma TendSign är kostnadsfritt.

Förfrågningsunderlaget beskriver i detalj vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på den som vill leverera varan/tjänsten.

Anmäl dig till SKL Kommentus inköpscentral

Marks kommun har möjlighet att ansluta sig till nationella ramavtal, som sluts av Sveriges kommuner och landstings Inköpscentral.

Du har mycket att vinna på att bevaka Kommentus inköpscentral, eftersom det är genom dem du får kännedom om de större ramavtalen som är på gång att upphandlas.
Se Kommentus Inköpscentral för att se vilka upphandlingar som pågår just nu och vilka som är planerade.

IT-avtal genom Kammarkollegiet

På IT-området har Marks kommun möjlighet att ansluta sig till de ramavtal som upphandlas genom Kammarkollegiet, vars hemsida heter Avropa. Du som driver företag inom IT bör därför även bevaka dessa upphandlingar.

Gå till Avropa för att se vilka upphandlingar som pågår just nu och vilka som är planerade.

Vill du bli leverantör till Marks kommun?

Första gången du ska lämna ett anbud behöver du skapa ett konto i Visma TendSign. Det gör du enkelt genom att registrera dig och dina företagsuppgifter. Tjänsten är kostnadsfri och du får omedelbart tillgång till systemet och kan komma åt pågående upphandlingar och förfrågningsunderlag.

Kontakta oss för mer information

Kommunens upphandlingsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Upphandlingsfunktionen genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, bygg och entreprenadupphandlingar.
Upphandlingsfunktionen svarar även på dina frågor om upphandlingar i Marks kommun. Ring växeln och be att få bli kopplad till en upphandlare. 

Publicerad av: Marks kommun